Psychiatrie MNO testuje mladistvé zdarma na drogy

Magistrát města Ostravy odsouhlasil grant pro Městskou nemocnici Ostrava na projekt pod názvem“ Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog mimo alkoholu“. Jedná se o bezplatné orientační vyšetření moče na drogy, které dokáže určit nejenom zda dítě drogu užilo, ale také o jakou drogu se jedná.

„Poprvé jsme o podobný grant žádali před pěti lety. Inspirovali nás rodiče a prarodiče, kteří k nám volali a ptali se na možnost takového vyšetření. Mnozí z nich měli podezření, že s jejich dítětem není vše zcela v pořádku, ale nechtěli jít se svým podezřením k praktickému dětskému lékaři,“ řekla vrchní sestra Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava Radmila Vysloužilová, která velmi oceňuje magistrát za snahu řešit nebezpečí narůstajícího drogového ohrožení mladých lidí ve městě.

Rodiče si tak mohou kdykoliv zavolat na telefonní číslo ostravské Protialkoholní záchytné stanice Městské nemocnice Ostrava +420 596 638 565, kde mohou popsat chování svého dítěte a poradit se jak dál postupovat. Odběry moče se provádí denně od 7 do 19 hodin, výsledek je známý do deseti minut.

„Máme jednoho tatínka, který zde dochází se dvěmi dětmi pravidelně co půl roku, protože chce mít jistotu. Je více rodičů, kteří se k nám se svými potomky na toto vyšetření vracejí, všem se snažíme poradit, co v kterém případě dělat. Snažíme se také upozornit děti a jejich rodiče na škodlivost drog, na různé nebezpečí závislosti. Nabízíme rovněž možnost péče psychiatra. Chtěli bychom maximálně snížit počet takto ohrožených mladých lidí, jejichž věková hranice se v posledních letech neustále snižuje. Zaznamenali jsme také třináctileté děti, u kterých test potvrdil marihuanu nebo pervitin. Rádi bychom oslovili také školy, máme připravené informační letáčky s touto problematikou. Chceme, aby povědomí o této naší aktivitě bylo co nejširší, protože i ve škole, kde děti tráví značnou část dne, mohou učitelé vypozorovat, že se něco podezřelého děje. Ale s dětmi na test k nám nepřicházejí jenom rodiče a prarodiče. Některé mladistvé k nám dopraví při nevhodném chování také Policie ČR. Pokud se droga v organizmu mladého člověka potvrdí, nabízí náš psychiatr odbornou péči a domlouvá léčbu na psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Ovšem někteří naši mladí pacienti skončili už také v Psychiatrické léčebně v Opavě, a to je skutečně varující,“ řekla vrchní sestra Vysloužilová.

Odsouhlasený grant ve výši 39 000 korun znamená především finance na zajištění dostatečného množství testů. Čísla mluví jasně. Za uplynulých pět let bylo otestováno v Psychiatrii MNO v Ostravě celkem 180 dětí a mladistvých. Z tohoto množství se droga prokázala u 140 dětí. Telefonických dotazů bylo o hodně více, ale ne každému rodiči se podaří získat svého potomka ke spolupráci a k odběru vzorku moče.

Mgr. Anna Vidiševská
tisková mluvčí