Nová spisovna městské nemocnice

Ve středu 12. května se uskutečnilo otevření nové spisovny Městské nemocnice Ostrava. Slavnostního přestřižení pásky se ujal ředitel nemocnice Jan Zháněl společně s náměstky primátora Zdeňkem Trejbalem a Lubomírem Pospíšilem.

Nemocniční spisovna vznikla přestavbou starého zakladačového skladu, do kterého byla vbudována dvě nová podlaží, výtah, klimatizace, kompletní zázemí pro pracovníky archivu a systém vyhovující nejnovějším bezpečnostním, hygienickým a protipožárním předpisům.

Přestavba byla zahájena v červenci roku 2009 a ukončena letos v únoru. V této chvíli je ze starého archivu přestěhována téměř polovina ze 4000 běžných metrů zdravotnické dokumentace, kterou je nemocnice povinna uchovávat v některých případech až sto let. Investiční akci za téměř 35 miliónů korun financoval zřizovatel nemocnice Statutární město Ostrava.

Patrik Neuwirth
manažer marketingu MNO

Viz též reportáž TV Polar: Ostravská nemocnice má nový archiv