Rok plic

Zdraví je jedinečné. Je duší i tělem rozvoje lidstva. Je podmínkou uspokojení ostatních potřeb. Dotýká se každého jednotlivce a jeho význam je zřejmý všem občanům. Zdraví zajímá každého z nás a všichni se musíme podílet na jeho zlepšování.

Rok 2010 byl vyhlášen Světovým rokem plic. Má upozornit na společenskou závažnost respiračních nemocí. Hlavním organizátorem je Fórum mezinárodních respiračních společností, které soudí, že informovanost veřejnosti v otázkách respiračního zdraví je nedostatečná. Cílem této snahy je zlepšit povědomí veřejnosti o onemocněních plic, podnítit akce v komunitním prostředí na celém světě a zasadit se o získání zdrojů pro boj proti onemocněním plic. Klíčovým cílem je začít vytvářet společenské hnutí za lepší informovanost veřejnosti a kroky v oblasti respiračního zdraví.

Výskyt respiračních nemocí je běžný u všech obyvatel a všech věkových skupin po celém světě. Ročně jimi onemocní jedna miliarda lidí, na chronická respirační onemocnění umírá přibližně 7 % obyvatel světa. Každých 15 sekund umírá celosvětově jedno dítě na zápal plic, navzdory tomu, že případná léčba by byla levná a již běžně v jiných zemích dostupná.

Více než 250 000 obyvatel světa ročně umře na nedostatečně léčené průduškové astma – zatímco v naší zemi je úmrtí na astma raritní při řádné moderní léčbě.

Předpokládá se, že chronická obstrukční plicní nemoc- CHOPN- v roce 2020 bude 3. nejčastější příčina úmrtí celosvětově- přičemž tato nemoc je i u nás nadále poddiagnostikována a její příčina- kouření- je odstranitelná.

Za posledních deset let nebyl objeven žádný nový lék ani očkovací látka proti tuberkulóze, i přesto, že právě tuberkulóza je nejčastější příčinou úmrtí z infekčních nemocí.

Mezi nejzávažnější respirační onemocnění patří chronická obstrukční plicní nemoc, rakovina plic, průduškové astma, zánět plic a tuberkulóza.

Onemocnění plic byla vždy významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti a jejich výskyt nebezpečně stoupá. Pozorovaný vzestup je zřejmě v důsledku rychlého nárůstu rizikových faktorů, jako jsou urbanizace, industrializace, užívání tabáku (kouření tabáku zabíjí ročně víc než 5 milionů lidí, statisíce z nich umírají na zprostředkované postižení kouřením) a znečištění atmosférického vzduchu. Významným způsobem se podílí na snížení kvality života a tudíž na promarněných letech života obyvatel.

Světový rok plic probíhá pod heslem: Žít – vzdělávat se – dýchat .

Pokud se chcete i vy vzdělat ohledně Vašeho dýchání, můžete navštívit internetové stránky těchto společností:

Naše plicní oddělení připravuje opětovně měření dechových funkcí obyvatel v rámci Světového dne spirometrie, který se koná v listopadu 2010. O něm budeme dále informovat.

Oddělení pneumologie a ftizeologie,
primář MUDr. R. Kozel, vrchní sestra Mgr. Jarmila Siverová