Světový den bez tabáku v Městské nemocnici Ostrava

Městská nemocnice Ostrava se připojí v pondělí 31. 5. 2010 k Světovému dni bez tabáku, který se v České republice připomíná na základě rezoluce Světového zdravotnického shromáždění WHA přijaté v roce 1989.

Propagační materiály o kouření a jeho škodlivosti budou v tento den k dispozici před jídelnou Městské nemocnice Ostrava. Zároveň mají všichni zájemci možnost objednat se v Centru pro terapii závislosti na tabáku, které vzniklo při plicní ambulanci Městské nemocnice v Ostravě v roce 2007.

Jen v loňském roce navštívilo cíleně toto centrum 55 pacientů. „V následujícím sledování 11 pacientů zcela přestalo docházet a o jejich dalším osudu nic nevíme. Dalších 7 pacientů zanechalo odvykání, ale dále pro své potíže docházejí do naší plicní ambulance. Celkem 20 pacientů přestalo kouřit, 11 pacientů je na terapii a nekouří, 6 pacientů je na terapii, ale ještě zcela nepřestali kouřit,“ řekla MUDr. Lucie Cwiková, zástupkyně primáře Pneumologie a ftizeologie (plicní) Městské nemocnice Ostrava p. o.

Mnohem častěji provádí lékaři a sestry Centra pro terapii závislosti na tabáku minimální intervenci, která spočívá v aktivním zjišťování skutečnosti kuřáctví, upozornění na jeho škodlivost, rady přestat, doporučení způsobu odvykání a nabídnutí pomoci. Tento rozhovor proběhne prakticky s každým kuřákem v ambulanci Městské nemocnice Ostrava. Nejdéle trvá první vyšetření, na který se zájemci mohou objednat na telefonním čísle +420 596 193 529. Vyšetření pak probíhá podle domluvy v úterý nebo ve středu od 13 do 15 hodin. Před vyšetřením vyplní zájemce o léčbu Minnesotský dotazník závislosti, škálu závislosti na cigaretách a jednoduchý test na chronickou obstrukční plicní nemoc. První vyšetření trvá asi 60 minut, další zhruba polovinu. Toto vyšetření je zdravotními pojišťovnami plně hrazeno.

„S každým, kdo je rozhodnut zanechat kouření a přijde do našeho centra, kromě zvyklých dotazů na probíhající a prodělaná onemocnění, na léky a alergie, zaměstnání a sociální zázemí, probereme podrobně i kuřáckou anamnézu, návyky, vazbu na cigaretu a naplánujeme nejvhodnější způsob léčby. Nejedná se o snadný proces, ale snažíme se být co nejvíce nápomocni. Každý zájemce je u nás vítán,“ říká MUDr. Lucie Cwiková.

Mgr. Anna Vidiševská
tisková mluvčí MNO