Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava prošlo náročným výběrem na jedničku

Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava se stalo koncem června součástí sítě specializovaných pracovišť pro cerebrovaskulární onemocnění, vytvořené Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cévní mozkové příhody jsou druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Podle údajů českého ministerstva zdravotnictví nemocnost v České republice je až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot. Proto se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo situaci řešit vytvořením sítě specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních onemocnění. Celkem počítá se vznikem deseti komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center.

„Zařazením do součástí sítě specializovaných pracovišť ministerstva je pro nás určitým oceněním a uznáním naší práce, protože zdaleka neprošli všichni žadatelé. Doložili jsme fakta o naši práci, což bylo dostatečným důkazem úrovně naší péče o pacienty jak pro ministerstvo, tak i pro pojišťovny. To je dnes velmi důležité pro budoucnost tohoto medicínského zdravotnického odvětví. Znamená to pro nás navýšení zájmu pacientů o naše oddělení, protože k nám jistě přijdou i pacienti těch okolních zdravotnických zařízení, které se do této sítě specializovaných pracovišť nedostaly,“ řekl primář Neurologie Městské nemocnice Ostrava MUDr. Jan Rajner.

Zařazení do sítě specializovaných pracovišť předcházel náročný několik měsíců trvající výběr a šetření. Městská nemocnice Ostrava, tak jako i jiná zdravotnická pracoviště usilující o zařazení do příslušného stupně péče zaslala ministerstvu zdravotnictví v březnu letošního roku přihlášku. Zároveň souhlasila s tím, že bude v souvislosti s prověřováním naplnění podmínek podrobena místním šetřením realizovaným týmem auditorů. Místní šetření se pak uskutečnilo v průběhu dubna a května. Na základě výsledků byl poté vytvořen seznam zdravotnických zařízení, která splnila personální, materiálně technická a organizační kritéria a vyhověla podmínkám pro udělení statutu komplexního cerebrovaskulárního centra nebo iktového centra.

„Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou rovnou do specializovaného centra zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost jeho léčby a následnou kvalitu života. Ustanovení této sítě je zároveň návodem pro Záchrannou zdravotnickou službu, kam pacienta směrovat, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám následnými převozy,“ uvádí na webových stránkách ministerstva zdravotnictví Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči.

Mgr. Anna Vidiševská
tisková mluvčí MNO