Městská nemocnice Ostrava má nové webové stránky

V pátek 23. července 2010 byla na adrese www.mnof.cz uvedena do zkušebního provozu nová internetová prezentace nemocnice. Po plných dvou měsících příprav je to další významný krok ke sjednocení s jednotným vizuálnímu stylem zřizovatele nemocnice, Statutárního města Ostravy. Tím se také inspirovala Firma Natio, která je autorem grafických návrhů. Dominantou úvodní stránky je motto Vaše nemocnice v srdci Ostravy. Autorem je MUDr. Ivo Horák, vedoucí lékař Koronární JIP Kardiocentra Městské nemocnice Ostrava. Právě jeho návrh zvítězil v soutěži mezi zaměstnanci nemocnice.

Nové stránky jsou přehlednější, barevnější a návštěvníkům usnadňují orientaci, protože informace jsou přehledněji rozděleny a aktualizovány. Jednotícím grafickým prvkem prezentace všech klinických oddělení jsou obrázky rukou, které symbolizují vztah lékařů a zdravotníků k pacientům v duchu myšlenky Podáváme Vám pomocnou ruku.

Dalším připravovaným projektem je nový informační systém v areálu nemocnice, jehož přípravy budou dokončeny do konce prázdnin.

Patrik Neuwirth
manažer marketingu MNO