Akreditační certifikát přijel řediteli nemocnice osobně předat ředitel SAK

V pondělí 20. května do ostravské městské nemocnice zavítal ředitel Spojené akreditační komise o.p.s., MUDr. David Marx, aby řediteli nemocnice MUDr. Tomáši Nyklovi osobně předal certifikát o udělení akreditace.

Osvědčení potvrzuje, že jsme úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. Současně jsme splnili požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s normami o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Slavnostního předání, na které byli sezváni zástupci všech primariátů nemocnice, se zúčastnila také Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora města Ostravy.

Ředitel Spojené akreditační komise o.p.s., MUDr. David Marx nemocnici k získání certifikátu pogratuloval a popřál hodně úspěchu. „Ostravská městská nemocnice se tak stala platným členem v zavádění akreditačních standardů nejen v České republice, nýbrž v celé Evropské unii “ sdělil Marx.

“ Nemocnice prošla náročným procesem a řadou opatření, které chrání nás a naše pacienty “ sdělil ředitel nemocnice Tomáš Nykel. „Dík za maximální úsilí patří všem, zejména těm, kteří nemocnici k akreditaci přivedli. Nemocnice není jenom institucí, pracují zde lidé, kteří vědí, že jsou součástí semknutého týmu. Certifikát patří všem“ dodal Nykel.

Jménem zřizovatele, Statutárního města Ostravy, náměstkyně primátora ing. Simona Piperková všem zaměstnancům k získání akreditace poblahopřála. „Ostravské městské nemocnici se za poslední dva roky podařilo učinit mnoho pozitivních kroků a je nejlépe fungující a nejlépe se prezentující městskou organizací “ dodala.

Slavnostní akt obohatila prezentace náměstka ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáše Mrázka, Ph.D., MBA, ve které přítomné seznámil s několika faktickými údaji o nemocnici.

Z prezentace vybíráme:

Zřizovatelem ostravské městské nemocnice je Statutární město Ostrava. Nemocnice má bohatou tradici. Vznikla a poskytuje zdravotní služby obyvatelům Ostravy od roku 1848.

 • hospitalizovaných pacientů v městské nemocnici je ročně bezmála 30 000
 • v ambulancích nemocnice je ošetřeno ročně přibližně 280 000 pacientů
 • lékaři provedou ročně cca 15 000 operací
 • nemocnice disponuje 694 akutními lůžky, 150 lůžky v Léčebně dlouhodobě nemocných a 66 lůžky v Domě sociálních služeb
 • s počtem 1850 zaměstnanců je nemocnice druhým největším městským podnikem
 • z hlediska zatížení akutním provozem (pohotovostní služby) je jednou z nejvíce zatížených nemocnice u nás
 • nemocnice má svá specifika jako je Léčebna dlouhodobě nemocných, Dům sociálních služeb, Dětský rehabilitační stacionář, Protialkoholní záchytnou stanici, Centrum hyperbarické medicíny, Linku důvěry, spojila se s Městskou záchrannou službou
 • provozuje pět akreditovaných vysoce specializovaných center. Centrum hyperbarické medicíny, Iktové centrum, Kardiovaskulární centrum, Diabetologické centrum a Traumacentrum
 • v České republice neexistuje jiná nefakultní nemocnice, která by měla takovou kapacitu akreditovaných vysoce specializovaných center
 • spádová oblast v době pohotovostních služeb činí cca 350 000 obyvatel (Ostrava a okolí)
 • je největším přepravcem zraněných, nemocných a rodiček na Moravě , má 25 sanitních vozů
 • kontrolní a auditní činnost je na úseku ošetřovatelské péče řízena a prováděna přes 10 let, v roce 2012 proběhlo celkem 64 externích kontrol
 • proběhla rekonstrukce prostor pro nové pracoviště Pneumologie a ftizeologie
 • rekonstrukce prostor pro pracoviště Hemodialýzy a Oddělení centrální sterilizace
 • připravujeme novou ředírnu cytostatik pro onkologické pacienty
 • provozujeme vlastní stravování, kvalita stravy se zlepšila
 • připravujeme výstavbu nového pavilonu centra Emergency, urgentní příjem a chirurgických oborů vč. operačních sálů, multioborovou JIP a ARO
 • máme moderní porodní sál, jsme jedinou nemocnicí v MS kraji, kde narůstá počet porodů
 • Kardiologie: zavedeny nové postupy v arytmologii
 • Ortopedie: speciální operace výměny kolenního kloubu
 • Centrum hyperbarické medicíny: jediné na Moravě
 • modernizujeme přístrojové vybavení
 • spolupracujeme s městskými firmami a dalšími subjekty
 • zajišťujeme odbornou zdravotní péči v domovech důchodců
 • spolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity ve výuce studentů
 • provádíme výzkumné programy
 • využíváme nano technologií ke zvýšení mikrobiální čistoty a ochrany pacientů, návštěvníků a personálu nemocnice před kontaktními nákazami pod dohledem Zdravotního ústavu v Ostravě
 • pořádáme tiskové besedy, dny otevřených dveří
 • vydáváme Nemocniční zpravodaj
 • aktivně spolupracujeme s médii

Důležité je pro nás krédo: Pacient, který svému lékaři opravdu věří.

Naše vize je:

 • SPOLEHLIVÁ NEMOCNICE
 • SPOKOJENÝ PACIENT
 • PROFESIONÁLNÍ ZAMĚSTNANEC

Mise:

 • P – PŘÍVĚTIVOST
 • U – ÚSMĚV
 • S – SPOLEHLIVOST
 • A – AMBICE