Městská nemocnice Ostrava otevřela dvě zcela nová oddělení

Městská nemocnice Ostrava dnes po celkové rekonstrukci slavnostně otevřela dvě zcela nová oddělení: Nefrologické a hemodialyzační centrum a Oddělení centrální sterilizace.

Na zhruba dvě stovky pozvaných z řad představitelů Moravskoslezského kraje, členů zastupitelstva a vedení statutárního města Ostravy, poslanců, senátorů, zástupců europarlamentu, městských organizací, pojišťoven, okolních nemocnic a dalších významných subjektů a odborné veřejnosti, si přišlo nové prostory prohlédnout a poslechnout zajímavé informace o průběhu rekonstrukce a chodu oddělení.

Slavnostní akt v podobě symbolického přestřižení pásky a uvedení obou špičkových pracovišť do provozu proběhl v 10 hodin. Tohoto významného úkolu se zhostili primátor města Ostravy Petr Kajnar, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, náměstkyně primátora Simona Piperková, náměstci primátora Jiří Hrabina a Tomáš Petřík a biskup diecéze ostravsko-opavské František Václav Lobkowicz.

Náměstkyně primátora Simona Piperková kladně ohodnotila činnost ostravské městské nemocnice a přislíbila, že město bude v rozvoji nemocnice i nadále pokračovat. „O tom, že se nemocnici skutečně daří svědčí i fakt, že se v loňském roce umístila na třetím místě v absolutním pořadí celostátního průzkumu o nejlepší nemocnici roku,“ řekla Simona Piperková a dodala, že význam městské nemocnice pro Ostravu a okolí je obrovský. „Máme radost, že tuto skutečnost potvrdily i zdravotní pojišťovny, které mají s nemocnicí uzavřeny dlouhodobé smlouvy bez omezení struktury poskytované péče “ sdělila Simona Piperková.

Náklady na rekonstrukci Nefrologického a hemodialyzačního centra a Oddělení centrální sterilizace dosáhly zhruba 70 milionů korun, přičemž 80% nákladů hradí statutární město Ostrava a 20% Městská nemocnice Ostrava. „Rekonstrukce obou oddělení je součástí nejrozsáhlejší modernizace, kterou tato nemocnice prochází a jsme si vědomi, že bez významné podpory zřizovatele by tato nebyla možná“ sdělil ředitel nemocnice Tomáš Nykel. „Zvlášť bych chtěl poděkovat náměstkyni primátora města Ostravy pro oblast zdravotnictví, paní Simoně Piperkové za mimořádnou podporu městské nemocnice,“ dodal Nykel.

Bc. Darina Majková
marketing a média

Foto: Petr Žižka