Náborová kampaň na pozice lékařů se specializovanou způsobilostí

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje náborovou kampaň na pozice lékařů se specializovanou způsobilostí

Vzhledem k akutní personální potřebě doplnění lékařského personálu vedení Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje náborovou kampaň s možností získání náborového příspěvku pro nově nastupující lékaře se specializovanou způsobilostí pro pracoviště:

  • Všeobecné praktické lékařství – praktický lékař s min. praxí 5 let od atestace
  • Gynekologie a porodnictví – lékař pro intermediární perinatologické centrum a lékař se specializací perinatologie
  • Geriatrie a Interna – specializace na alergologii, imunologii nebo endokrinologii
  • Psychiatrie
  • Oddělení centrálního příjmu – lékař pro interní příjmovou ambulanci (nejlépe se specializací vnitřní lékařství)

Požadavky:

  • Specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb.
  • Zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.

Nástup: ihned nebo dle dohody

Náborový příspěvek ve výši 100.000 –200.000 Kč, bližší informace o podmínkách níže.
Platové podmínky v souladu s platovými předpisy pro státní příspěvkové organizace.

Podrobnější informace:
Mgr. Kateřina Kyselá, MBA, T +420 596 194 732, M +420 725 310 242, E personalni@mnof.cz

Podmínky poskytnutí Náborového příspěvku

Náborový příspěvek činí 100.000 Kč při uzavření závazku setrvání v pracovním poměru na 3 roky a 200.000 Kč při uzavření závazku setrvání v pracovním poměru 6 let.

Možnost uzavření pracovního poměru na plný pracovní úvazek nebo zkrácený pracovní úvazek. V případě částečného pracovního úvazku se náborový příspěvek poměrně krátí.

První část náborového příspěvku ve výši 50.000 Kč nebo 100.000 Kč se vyplácí s výplatou za první odpracovaný měsíc, druhá část náborového příspěvku ve výši 50.000 Kč nebo 100.000 Kč se vyplácí po uplynutí zkušební doby.

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou v žádném zaměstnaneckém poměru s MNO (včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) a před nástupem do pracovního poměru nepracovali v MNO v posledních 6 měsících a dále v případě, pokud předchozí pracovní poměr v MNO nebyl ukončen pro porušení pracovní kázně.

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění.

Na uzavření pracovní smlouvy není právní nárok, pracovní smlouva bude uzavřena pouze s těmi uchazeči, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení.

V případě nesplnění závazku setrvání v MNO dle stanovených podmínek je zaměstnanec povinen vyplacený náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit.

V případě změny provozních potřeb si vedení MNO vyhrazuje právo náborovou kampaň ukončit.