Hospodářské výsledky Městské nemocnice Ostrava v roce 2015

Vedení Městské nemocnice Ostrava v úterý 22. března 2016 uspořádalo tiskovou konferenci k výsledkům hospodaření v roce 2015, porovnalo období minulé a nastínilo předpoklad ekonomických ukazatelů pro rok 2016. Tiskové konference se zúčastnili Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením MNO, Stanislav Saksa, pověřený zastupováním funkce ekonomického náměstka a MUDr. František Jurek, náměstek ředitele pro léčebnou péči.

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se podle výsledků hospodaření v roce 2015 nachází ve velmi dobré kondici. Městská nemocnice vykazuje v loňském roce kladný hospodářský výsledek. A to díky hospodárnému přístupu vedení nemocnice i dalších zaměstnanců. Vyhlídky pro rok 2016 jsou rovněž více než optimistické.

Dalším důležitým ukazatelem, který vypovídá o směřování Městské nemocnice Ostrava, jsou náklady. Ty jsme rozdělili na několik dílčích položek. „U spotřebovaných nákupů se snažíme ceny tlačit dolů vyjednáváním s dodavateli, soutěžemi prostřednictví veřejných zakázek. V té souvislosti vzniklo nové oddělení nákupu. Další sekcí, která spadá pod oddělení nákupu, je oddělení veřejných zakázek,“ říká pověřený zastupováním funkce ekonomického náměstka Stanislav Saksa. Dalším důležitým ukazatelem jsou pak osobní náklady, kde jsou hlavní složkou mzdové náklady. Ty mají rostoucí tendenci. „V roce 2015 vrostl celkový objem nákladů na mzdy o 5 procent. V roce 2016 pak objem nákladů na mzdy vzroste o 6 procent a další složkou, kterou zavádíme, jsou nepeněžní zaměstnanecké benefity v podobě důchodového spoření a benefitního systému Cafeterie. Je naší maximální snahou stabilizovat lidské zdroje. K tomu hledáme i další cesty, jak zatraktivnit MNO navenek,“ řekl Josef Grochol, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava. Náklady v celkovém objemu rostou, ale táhnou je hlavně mzdové náklady. Náklady na přístrojové vybavení se snažíme snižovat, ale tím je myšleno snižování cen obchodní politikou, nikoliv na množství přístrojové techniky.

S náklady úzce souvisí investice. Ty jsou samostatnou kapitolou. V roce 2015 je patrný značný nárůst investic oproti předchozímu období. Vše ilustruje přiložený graf, který máte k dispozici. „V rámci investic do lékařských přístrojů chceme využít finančních prostředků evropských fondů a minimálně udržet rostoucí trend investic do zdravotní techniky pro další období,“ dodal Josef Grochol. Vedení Městské nemocnice Ostrava spatřuje v investicích velkou budoucnost a uvědomuje si, jak jsou investice důležité.

I přes turbulentní rok 2015 se podařilo nastavit pozitivní směřování Městské nemocnice Ostrava. Tímto chce vedení Městské nemocnice Ostrava poděkovat všem zaměstnancům za tento výsledek i za jejich podporu. Vedení MNO přeje všem zaměstnancům, návštěvníkům a všem dalším krásné a pohodové prožití velikonočních svátků.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO