Charitativní zumba maraton přinesl rekordní výtěžek

V sobotu 16. dubna ožily prostory Kulturního domu v Mošnově hudbou a tancem – konal se zde totiž již čtvrtý ročník charitativní akce „Pomáháme srdcem proti rakovině prsu.“ Městská nemocnice Ostrava se letos stala partnerem této akce, jejíž výtěžek byl věnován na konto iniciativy „AVON proti rakovině prsu.“

Smyslem „zumba maratonu“ bylo nejen rozhýbání těl účastníků, ale také vyjádření podpory nemocným a vyléčeným a upozornění na skutečnost, jak důležitá je v případě onemocnění rakovinou prsu prevence.

Ve tři hodiny odpoledne začala registrace účastníků, kteří při vstupu obdrželi dárkové tašky s drobnými dárky a letáky s popisem, jak provádět samovyšetření prsou, či kdy a kam jít na preventivní prohlídku.

O půl hodiny později moderátorka Renáta Eleonora Orlíková přivítala přítomné publikum a představila pět instruktorů zumby: Renátu Fialovou, Terezu Kuckovou, Tomáše a Agnes Fajglovi a Janu Gojovou. Všichni, stejně jako organizátoři, moderátorka, členové realizačního týmu i zvukař, účinkovali bez nároku na honorář.

Na akci vystoupila také primářka oddělení Klinické onkologie Městské nemocnice Ostrava MUDr. Dagmar Molendová, která v rozhovoru upozornila na závažnost onemocnění rakovinou prsu a přidala několik varovných statistik. Za konstatování, že při včasném zjištění je úspěšnost léčby vysoká, si od publika vysloužila vřelý potlesk. „Raději přijít třikrát „zbytečně“ než jednou pozdě,“ upozornila Molendová.

Vlastní program čítal tři hodinové lekce zumby, během kterých se na pódiu průběžně střídalo všech pět instruktorů. Nálada v sále byla skvělá, účastníci se nejen dobře bavili, ale i pořádně zapotili. Součástí programu byly dvě tomboly, ve kterých bylo rozdáno více než čtyřicet cen. Nechybělo ani občerstvení a pitný režim, které zajistilo několik sponzorů akce.

Závěr akce se nesl v duchu charity: hlavní organizátorka akce Tereza Stachová předala manažerce společnosti AVON Kateřině Šafránkové šek s částkou, kterou se podařilo získat pro dobrou věc. Letos na něm byla napsána rekordní suma – rovných 22 tisíc korun!

Charitativní zumba maraton přinesl rekordní výtěžek

Charitativní zumba maraton přinesl rekordní výtěžek

Organizátoři touto cestou děkují všem účastníkům, sponzorům, partnerům, paní primářce Molendové za její slova a také Městské nemocnici Ostrava, která významně přispěla k rozšíření povědomí o této dobročinné akci.

Další informace o akci „Pomáháme srdcem proti rakovině prsu“ můžete získat na oficiálním webu www.pomahamesrdcem.cz.

Karel Kilián

Foto: Jan Troup.