Městská nemocnice Ostrava má nového ředitele

V pondělí 1. srpna 2016 byl do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava uveden MUDr. Petr Uhlig. Slavnostního aktu se chopil ostravský primátor Tomáš Macura, a náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví Michal Mariánek. Slavnostního jmenování se účastnili primáři, vrchní sestry a ostatní vedoucí pracovníci.

Úvodního slova se ujal primátor Tomáš Macura, který vyjádřil své přesvědčení, že nový ředitel bude mít pevnou půdu pod nohama a k tomu dodal: „Pevně věřím, že Městská nemocnice Ostrava má už za sebou přechodné období bezvládí a s řádným novým vedením vykročí vstříc novým i připravovaným projektům. A že se nejedná jen o slova, ale došlo už k činům, svědčí fakt, že zastupitelstvo města schválilo ještě před prázdninami nový investiční fond. Pro rozvoj nemocnice je nachystáno 250 milionů korun.“ Po té si slovo vzal ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig, který přítomným vzkázal: „Pevně věřím, že si u Vás časem získám plnou důvěru a chci, ať víte, že dveře jsou ke mně do kanceláře všem otevřené, můžete mě kontaktovat, navštěvovat, nikoho neodmítnu. V této nemocnici mám už ze svého dřívějšího působení spoustu kontaktů a věřím, že je budeme vzájemně dále rozvíjet.“

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO