Náborový příspěvek všeobecným sestrám ve vybraných oborech

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, nabízí všeobecným sestrám ve vybraných oborech náborový příspěvek ve výši 40.000 Kč.

Nabízíme Vám:

 • Jistotu finančního ohodnocení dle dosažené praxe s jistotou růstu dle platových tabulek garantovaných vyhláškou o platu zdravotníků.
 • Na každém pracovišti zastoupení všech NLZP dle kompetencí.
 • Práci u stabilního a perspektivního zaměstnavatele.
 • Pracovní dobu v souladu s profesním a rodinným životem.
 • Odborné vedení v průběhu Vašeho adaptačního procesu.
 • Přátelský kolektiv a rodinnou atmosféru.

Zaměstnanecké benefity:

 • Možnost pronájmu bytu v Ostravě se zaměstnaneckou slevou.
 • Příspěvky na dovolenou, tábory dětí, výuku cizích jazyků, na stravování, penzijní připojištění, rehabilitaci, vitamíny či očkování
 • Odměny při životních jubilejních.
 • Zvýhodněné telefonní tarify.
 • Týden dovolené navíc.
 • Akce pro zaměstnance.

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

Náborový příspěvek činí 40.000 Kč, vyplácí se ve dvou částech.

První polovina náborového příspěvku se vyplácí s výplatou za první odpracovaný měsíc, druhá polovina náborového příspěvku se vyplácí po uplynutí zkušební doby.

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění.

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou v žádném zaměstnaneckém poměru s MNO (včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) a před nástupem do pracovního poměru nepracovali v MNO v posledních 6 měsících a dále v případě, pokud předchozí pracovní poměr v MNO nebyl ukončen pro porušení pracovní kázně.

Na uzavření pracovní smlouvy není právní nárok, pracovní smlouva bude uzavřena pouze s těmi uchazeči, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení.

V případě nesplnění závazku setrvání v MNO dle stanovených podmínek je zaměstnanec povinen vyplacený náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit

Požadavky:

 • odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • spolehlivost, pracovitost, samostatnost
 • znalost práce s PC

Nástup: ihned nebo dle dohody

Platové podmínky v souladu s platovými předpisy pro státní příspěvkové organizace.

Podrobnější informace:

Bc. Gabriela Goryczková – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, T +420 596 194 606, M +420 721 661 339, E personalni@mnof.cz