Konference o dobrovolnictví

Dne 11. dubna 2017 se v Městské nemocnici Ostrava konala konference „Dobrovolníci – obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“, která svým bohatým programem přiblížila všem zúčastněným různé formy dobrovolnictví.

Téměř 70 zájemců z řad zaměstnanců nemocnice se sešlo v prostorách malé jídelny, aby zde strávili vzdělávací odpoledne na téma dobrovolnictví. Úvodní slovo si vzala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Gabriela Goryczková, která přivítala všechny přítomné, a vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková – ta připomněla šestiletou vzájemnou spolupráci dobrovolnického centra s nemocnicí.

Úvodním příspěvkem představila humanitární organizaci ADRA a její zahraniční i domácí projekty Helena Mrázková a Zuzana Kuperová přiblížila fungování dobrovolníků v jednotlivých programech, jejich práva a povinnosti a také mluvila o tom, jak vypadá cesta dobrovolníka ke koordinátorství.

Dobrovolnictví v Městské nemocnici Ostrava, jednorázové akce dobrovolníků i pravidelné aktivity s pacienty v průběhu šesti let shrnula ve formě fotoprezentace koordinátorka naší nemocnice Jana Zádrapová. Vedoucí Domu sociálních služeb v Ostravě-Radvanicích Jarmila Siverová si připravila přednášku o přínosu dobrovolníků na oddělení a jak jejich přítomnost působí na pacienty.

Na téma supervize v dobrovolnických programech hovořil psycholog Tomáš Šobáň. Za obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem vystoupily Monika Škanderová a Helena Dlouhá, které připomněly, jak je důležité pravidelné předčítání dětem a o dobrovolnictví s pozůstalými dětmi v mobilním hospici Strom života a v dětském klubu Stromeček velmi pěkně hovořila Andrea Radomská.

Všem přednášejícím patří velké poděkování za zajímavé a poutavě připravené přednášky.

Lucie Branná
Referát TM