5. ročník Jarního setkání gynekologů

20. dubna 2017 proběhl v konferenčním sále hotelu Imperial již pátý ročník odborného semináře, který pravidelně pořádá porodnicko-gynekologické oddělení Městské nemocnice Ostrava. Zhruba 60 přítomných gynekologů – porodníků jsme formou odborných sdělení seznámili s činností našeho oddělení a prezentovali výsledky naší práce. Pozvaným hostem, který prezentoval dvě odborná sdělení, byl prof. MUDr. Aleš Roztočil.

Z ohlasů přítomných po ukončení semináře můžeme s velkou radostí konstatovat vysokou odbornou úroveň akce a velmi pozitivní ohlasy praktických gynekologů jak na naše odborná sdělení, tak i na péči o jejich pacientky na našem oddělení. Za vynikající reprezentaci našeho oddělení chci poděkovat všem přednášejícím lékařům (MUDr. Fousek, MUDr Špačková, MUDr Kubinová, MUDr. Stromská). Velké poděkování patří také všem zaměstnancům oddělení, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení akce. Děkujeme také sponzorům, kteří celý seminář finančně zaštítili.

MUDr. Marek Ožana
primář oddělení Gynekologie a porodnictví