VI. Podzimní setkání gynekologů

Ve dnech 11. a 12. 11. 2017 proběhl VI. ročník Podzimního setkání gynekologů na Sepetné v Ostravici, odborné konference, kterou pořádá a zajišťuje porodnicko-gynekologické oddělení Městské nemocnice Ostrava. Letošní ročník znamenal dosavadní vrchol této akce. Vysokou odbornou úroveň garantovali jak přednášející hosté konference (doc. J. Feyereisl, prof. M. Procházka, prof. M. Lubušký, doc. M. Kacerovský, doc. L. Janáčková, as. R. Vlk, doc. O. Šimetka, doc. T. Fait a další), tak naši lékaři. Konference ukázala vysokou úroveň péče na našem oddělení a vysoké teoretické znalosti našich doktorů, což dokumentovala přednesená sdělení v počtu osm a široká odborná diskuse.

Kromě hostů registrací prošlo 156 účastníků, což činí z konference největší odbornou akci gynekologů a porodníků v Moravskoslezském kraji. Nadšené ohlasy účastníků (dobře se to poslouchalo) chválící odbornou a společenskou úroveň byly příjemnou odměnou pro organizátory a celý tým oddělení. Nutno podotknout, že kapacita kongresového sálu a ubytování byla naplněna a mnoho zájemců nebylo možno registrovat.

Toto vše je pro nás zavazující pro další ročníky. Závěrem bych rád poděkoval celému týmu porodnicko-gynekologického oddělení za perfektní reprezentaci nemocnice a také bych rád poděkoval vedení nemocnice za podporu při organizaci akce. Závěrem nelze nezmínit, že celá konference by nebyla uskutečnitelná bez pomoci sponzorů v čele se společností EuroFertil CZ a.s.

Za oddělení Gynekologie a porodnictví MNO
primář MUDr. Marek Ožana