Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů

Městská nemocnice Ostrava – oddělení Patologie a Společnost českých patologů ČLS JEP Vás srdečně zvou na odborný

Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů

6. 12. 2017 v malé jídelně v areálu MNO, 2. patro

Tato akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Garantem akce je primářka oddělení Patologie MN Ostrava MUDr. Zuzana Gattnarová.

Kontakt pro případné dotazy: vedoucí zdravotní laborantka Mgr. Daniela Indrová, tel.: 596 194 392, email: daniela.indrova@mnof.cz

Seminář je ohodnocen kredity dle platných legislativních předpisů.

Na akci se není nutno předem přihlašovat a není vyžadován účastnický poplatek.

Odkaz pro prohlížení prezentovaných případů naleznete na adrese: http://www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/patologie/seminar/
Svá hodnocení případů můžete zaslat e-mailem na adresu zuzana.gattnarova@mnof.cz  nebo je odevzdejte před začátkem semináře.

Prezence: 9:30 – 10:00 hod.
Předpokládaný závěr odborné části: 16:00 hod.
Délka prezentací je max. 20 min.

Program:

 • 09:30 – 10:00 Prezence
 • 10:00 Zahájení semináře
 • 10:05 – 10:45 Přednášky: doc. MUDr. Zdeněk Kinkor, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o.  Plzeň:
  • Low-grade adenoskvamózní karcinom prsu s high-grade transformací a sebaceózní diferenciací
  • Co nového v Ewing-like family? Translokačně definované sarkomy kostí a měkkých tkání s CIC resp. BCOR rearanží
 • 10:45 – 12:30 Dopolední blok odborného programu – prezentace případů MN Ostrava, p. o.
 • 12:30 – 13:15 Přestávka
 • 13:15 – 16:00   Odpolední blok odborného programu – prezentace případů
  Patologie NsP Havířov, p. o., Patologie FN Olomouc, AeskuLab Patologie, k.s.,
  Laboratoř Frýdek-Místek, KNTB, a. s., Zlín, Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě,
  CGB laboratoř a.s., Ostrava, CGB laboratoř a.s. Zlín, Ústav patologie FN Ostrava
 • 16:00 Ukončení odborné části semináře a diskuze k aktuálním problémům v oboru

Těšíme se na společné setkání s Vámi!!!

Pozvánka ve formátu PDF