„Odborná mikulášská nadílka“ – beseda s profesorem Grunbergerem

Pátý prosincový podvečer je obvykle spojen s mikulášskou nadílkou. V letošním roce bylo smíšené auditorium lékařů a sester Městské nemocnice Ostrava obdarováno „odbornou nadílkou“, kterou doručil, respektive přednesl pan profesor George Grunberger M.D., FACP, FACE, při své mimořádné návštěvě našeho města, když přijal pozvání vedoucí lékařky Diabetologického centra MNO MUDr. Jitky Homolové.

Pan profesor je předním světovým odborníkem v oboru interní medicíny a diabetologie, je předsedou Grunbergerova diabetologického institutu, profesorem interní medicíny na univerzitách Wayne a Oakland ve Spojených státech amerických, je hostujícím profesorem na Karlově univerzitě a je také bývalým prezidentem Americké asociace klinických endokrinologů.

Během své prezentace seznámil profesor Grunberger posluchače velmi poutavým způsobem s aktuálními trendy a novinkami v oborech vnitřního lékařství, výživy, metabolismu a diabetologie. Zvlášť zajímavý byl jeho celostní pohled na léčbu diabetu. Kladl důraz zejména na aktivní spolupráci pacienta při terapii, edukaci a jeho disciplinovanost v dodržování dohodnutých postupů. Jeho doporučení vycházejí z celoživotní zkušenosti a jsou podložena sebranými a pečlivě setříděnými daty a fakty. V průběhu besedy měl odborný personál nemocnice příležitost položit panu profesorovi své dotazy „na cokoliv“. Přes náročný program jsme obdivovali jeho vitalitu a energii.

Věřím, že prezentace i setkání s panem profesorem bylo nejen motivací pro všechny zúčastněné v jejich další práci, ale že mikulášský odborný seminář byl také jedním z příkladů, že zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava nejen sledují trendy současné diabetologie, ale že udržující kontakty s předními světovými odborníky a poskytují tak záruku, že zdravotní péče v oblastech diabetologie, výživy a metabolismu je zajišťována rovněž na světové úrovni.

MUDr. Jitka Homolová
Vedoucí lékařka diabetologického centra MNO