Tradiční předvánoční patologický seminář v Městské nemocnici Ostrava se koná již čtvrtstoletí

V čase předvánočním, 6. prosince 2017, uspořádalo oddělení Patologie Tradiční bioptický patologický seminář. Po loňském přerušení řady, které bylo způsobeno tím, že jsme spoluorganizovali 23. sjezd českých a slovenských patologů, se tak konal tento seminář na půdě naší nemocnice již po pětadvacáté.

Setkání, které bylo věnováno praktickým otázkám současné patologie, zahájil hlavní host doc. MUDr. Zdeněk Kinkor, Ph.D., z Bioptické laboratoře s.r.o., Plzeň svou přednáškou Low-grade adenoskvamózní karcinom prsu s high-grade transformací a sebaceózní diferenciací. Jeho druhé sdělení se týkalo změn v diagnostice nádorů měkkých tkání. Přednáška byla nazvána Co nového v Ewing-like family? Translokačně definované sarkomy kostí a měkkých tkání s CIC, resp. BCOR rearanží a jednoznačně definovala směr, kudy se patologie a diagnostika tumorů bude ubírat v následujících letech. V další odborné části bylo odprezentováno 14 velmi zajímavých kazuistik, z nichž pět přednesli lékaři našeho oddělení.

V letošním roce náš seminář absolvovalo na 60 účastníku z celé České republiky a Slovenska. Ti nezúčastnění měli možnost seznámit se s prezentovanými případy prostřednictvím virtuálních slidů, které byly a jsou ke zhlédnutí na webových stránkách našeho oddělení.

Z ohlasů přítomných po ukončení semináře můžeme říci, že i letošní ročník semináře si zachoval vysokou odbornou úroveň.

Za vynikající reprezentaci našeho oddělení chci poděkovat všem přednášejícím lékařům. Velké poděkování patří také všem zaměstnancům oddělení, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení akce. Děkujeme také sponzorům, kteří celý seminář finančně zaštítili.

Prim. MUDr. Zuzana Gattnarová