Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření

Nefrologické a hemodialyzační centrum Městské nemocnice Ostrava se  již po 5. zapojí do Světového dne ledvin. Pro širokou veřejnost nabídne možnost bezplatného preventivního vyšetření v Nefrologické ambulanci (pavilon A). Změříme Vám hladinu krevního cukru, vyšetříme moč, zkontrolujeme krevní tlak a stanovíme tzv. body mass index (BMI). V případě nutnosti doporučíme následnou péči.

Pro rodinné příslušníky, přátele dialyzovaných pacientů a zájemce nabízíme možnost přijít prohlédnout si dialyzační středisko a pohovořit s lékaři a sestrami o možnostech léčby a další podpory jejich dialyzovaných blízkých.

Nechat vyšetřit se můžete dne 8. 3. 2018: 8.00-13.00 hodin.

Prohlídka centra: 8.00-12.00 hodin

„Preventivní akce jsou velmi důležité. Slouží k záchytu rizikových faktorů onemocnění ledvin, které jsou přímo úměrné věku. Čím je pacient starší, tím je riziko vyšší. Toto onemocnění nebolí. Tím je nebezpečnější. Probíhá skrytě, stejně jako skrytě probíhá diabetes,” uvádí MUDr. Patrik Letocha, vedoucí lékař Nefrologického a hemodialyzačního centra MNO.

Nepodceňujte prevenci!!!

Další informace najdete v letáku.