Upozornění pro pacienty

V poslední době dramaticky roste počet pacientů s nezávažnými potížemi na Interní příjmové ambulanci Centrálního příjmu s Emergency, kteří přicházejí na naše oddělení po své vlastní úvaze a v racionální obavě o své zdraví. Tím je příjmový trakt zahlcován pacienty s banálními problémy a personál není schopen garantovat únosné čekací doby na ošetření ani prostorový komfort při čekání na ošetření. Je tedy možné, že se bez doporučení vašeho praktického či odborného lékaře nevyhnete odmítnutí ošetření ze strany personálu interní části oddělení Centrálního příjmu a budete odesláni zpět do péče vašeho praktického lékaře.

Váš praktický lékař je odborně způsobilý rozpoznat závažnost vašich zdravotních potíží, váš náhle vzniklý zdravotní problém, prakticky vždy, vyřešit ve své ordinaci, anebo posoudí, zdali je nutná péče v nemocnici. Pro tento případ vám vystaví doporučení k vyšetření a navrhne vám optimální zdravotnické zařízení.

Interní příjmová ambulance zde nezastupuje činnost lékařské pohotovostní služby. Ta funguje pro pacienty Ostravy a přilehlého okolí na Varenské ulici mimo pracovní dobu praktického lékaře ve všední dny od 17–22 hod., o víkendech a svátcích pak v době od 8–21 hod.

Děkujeme za pochopení.

Vedení Městské nemocnice Ostrava

Informace k ošetření