Konference „Edukační den na oddělení Gynekologie a porodnictví“

Oddělení Gynekologie a porodnictví uspořádalo poslední březnový týden celoústavní konferenci, kterou jsme chtěli přiblížit sestřičkám napříč celou nemocnicí náplň práce na našem oddělení.

Úvodního slova se ujala náměstkyně Gabriela Goryczková. Lékaři našeho oddělení, primář Marek Ožana, asistent Michal Mihula, lékaři Karel Fousek, Jana Kubinová přiblížili téma léčby myomů, představili zajímavé kazuistiky, věnovali se i menstruaci jako mezioborovému problému, hostem konference byl asistent Peter Dančík z oddělení Urologie, který hovořil o moderních operačních postupech v urologii. Za porodní sestry a všeobecné sestry oddělení rozvinula problematiku zánětu žil v těhotenství a po porodu staniční sestra Jiřina Kyčerková. Dalšími zajímavými tématy z úst Moniky Šotlíkové, Terezy Friedrichové, Kristýny Teperové, Petry Bednářové, Beáty Olszarové a Barbory Barišové byly masáže, cvičení a kineziotaping v těhotenství, kojení s prsními implantáty, placenta, manipulace s novorozencem a pietní rozloučení a pohřbení mrtvorozeného dítěte nebo potraceného plodu. Konference měla velký úspěch.

Děkuji firmám za krátké sdělení a zároveň za občerstvení. Také velké díky lékařům našeho oddělení a panu asistentovi MUDr. Dančíkovi z Urologie. Stejná konference proběhne 25. 9. 2018. Budeme se těšit na stejně velkou účast.

Dana Cechelová
vrchní sestra oddělení