6. ročník „Jarního setkání gynekologů“

Dne 5. dubna 2018 se uskutečnil v konferenčním sále hotelu Imperial 6. ročník tradičního Jarního setkání gynekologů. Seminář pořádaný oddělením Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava je již tradiční akcí a v letošním roce přilákal 90 gynekologů Moravskoslezského kraje.

Po zahájení, kdy jsme prezentovali dosažené výsledky v roce 2017, přednesl úvodní sdělení vzácný host, v současné době nejcitovanější český porodník v zahraniční literatuře, doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poté lékaři našeho oddělení, MUDr. Fousek s dvěma příspěvky, a pozvaní hosté prezentovali ve čtyřech sděleních aktuální témata gynekologie a porodnictví. Celá akce byla přítomnými účastníky vysoce pozitivně hodnocena. Nabídla odborné veřejnosti skvěle zpracovaná sdělení a zároveň posloužila k prezentaci výsledků a postupů našeho oddělení.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci a průběhu akce podíleli, za skvělou prezentaci oddělení mezi odbornou veřejností.

MUDr. Marek Ožana
primář oddělení