Výstava k historii MNO po celý měsíc v pavilonu F

V pondělí 17. září v 8.30 hodin bude slavnostně zahájena výstava k 170 letům od založení Městské nemocnice Ostrava přímo v areálu nemocnice (v létě byla vystavena ve foyer radnice města).
Výstava bude k vidění až do 17. října v pavilonu F (pavilon Rehabilitační a fyzikální medicíny a Radiologie a zobrazovacích metod).

Návštěvníkům nabízíme k výstavě také prohlídku některých pracovišť a možnost vyšetření např. nitroočního tlaku, ledvin nebo plicních funkcí (podrobné informace naleznete na přiložené pozvánce) . Pouze ale v pondělí 17. září!!!

Stručná informace k výstavě:
Svou 170letou historii si připomíná Městská nemocnice Ostrava na deseti panelech s autentickými fotografiemi znázorňujícími zdravotní péči v Ostravě i před zřízením MNO, a to až po současnost.
Nechybí výhled do budoucnosti.
Jednotlivé panely mapují tato témata:

1. ÚVOD
2. ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘED ZŘÍZENÍM MĚSTSKÉ NEMOCNICE V ROCE 1948 (EPIDEMIE, ŠPITÁLY, LAZEBNÍCI, RANHOJIČI)
3. ZALOŽENÍ A POČÁTKY MĚSTSKÉ NEMOCNICE 1848–1897 (PITLEROVA NADACE, NEMOCNICE V CENTRU MĚSTA, ZŘÍZENÍ INFEKČNÍ NEMOCNICE NA FIFEJDÁCH, JEDNÁNÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NEMOCNICE)
4. VÝSTAVBA NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE NA MORAVĚ 1898–1914
5. MĚSTSKÁ NEMOCNICE V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
6. MĚSTSKÁ NEMOCNICE V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (ROZSÁHLÁ VÝSTAVBA A ROZŠIŘOVÁNÍ PÉČE)
7. NEMOCNICE V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE A V PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LETECH, ZESTÁTNĚNÍ NEMOCNICE (1939–1948)
8. MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ÉŘE SJEDNOCENÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
9. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PO ROCE 1989
10. BUDOUCNOST MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA

Pozvánka:  VÝSTAVA 170 MNO zahájení s programem