Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů

 

Městská nemocnice Ostrava – oddělení Patologie a Společnost českých patologů ČLS JEP

Vás srdečně zvou na odborný

Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů

5. 12. 2018 v malé jídelně v areálu Městské nemocnice Ostrava, 2. patro

 


Tato akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Garantem akce je primářka oddělení Patologie MNO MUDr. Zuzana Gattnarová.
Kontakt pro případné dotazy: vedoucí zdravotní laborantka Mgr. Daniela Indrová,
tel.: 596 194 392, email: daniela.indrova@mnof.cz

Seminář je ohodnocen kredity dle platných legislativních předpisů.
Na akci se není nutno předem přihlašovat a není vyžadován účastnický poplatek.

Odkaz pro prohlížení prezentovaných případů naleznete na adrese:
http://www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/patologie/seminar_2018

Svá hodnocení případů můžete zaslat e-mailem na adresu zuzana.gattnarova@mnof.cz nebo je odevzdejte před začátkem semináře.

Prezence:                                              9:30–10:00 hod.
Předpokládaný závěr odborné části:     16:00 hod.
Délka prezentací je max. 20 min.

Program:

09:30–10:00       Prezence
10:00                  Zahájení semináře
10:05–10:50       Přednáška: doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D., IKEM Praha:
                          ⋅ Morfologická diagnostika vaskulitid
10:50–12:30       Dopolední blok odborného programu – prezentace případů
12:30–13:00       Přestávka
13:00–14:00      Přednášky: MUDr. Šárka Hadravská, MIAC, Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň:
                          ⋅ Patologie placenty v přehledu
                          ⋅ Hroznovité útvary placenty
                          ⋅ Neobvyklé nálezy v pupečníku
14:00–16:00     Odpolední blok odborného programu – prezentace případů
16:00                Ukončení odborné části semináře a diskuze k aktuálním problémům v oboru

 

CASUS PRO DIAGNOSI

 

Těšíme se na společné setkání s Vámi.