Následná intenzivní péče v Městské nemocnici Ostrava

Městská nemocnice Ostrava v pátek 11. ledna slavnostně otevřela ve zrekonstruovaných prostorách zcela novou jednotku Následné intenzivní péče (NIP), která je umístěna v pavilonu H2 v nemocničním areálu. Součástí rozsáhlé rekonstrukce je i nově vytvořená chráněná úniková cesta, která by v případě mimořádné havarijní situace umožnila bezpečnou evakuaci pacientů i zdravotnického personálu mimo pavilon. Rekonstrukci realizoval vítěz veřejné zakázky, společnost Pozemní stavitelství Zlín na základě projektové dokumentace projekční kanceláře DaF – PROJEKT. Celková hodnota zakázky je 17,5 milionu korun.

Jednotka NIP byla vybudována v místě původních pokojů lékařů, skladů a dalších prostor, které nebyly přímo využívané pro poskytování zdravotní péče. Stavebními úpravami vznikla samostatná jednotka NIP s kapacitou 6 lůžek rozmístěných do tří boxů. Součástí oddělení je i pracovna sester s přímým dohledem na pacienty, bezbariérová koupelna pro imobilní pacienty a další prostory nezbytné pro zajištění hygienických norem a předpisů.

„Jsme třetí nemocnicí v kraji, která jednotku Následné intenzivní péče má. Je především určena pacientům, kteří již nejsou v kritickém stavu, ale nadále vyžadují podporu základních životních funkcí, nejčastěji umělou plicní ventilaci. Pacienti, kteří patřili na jednotku NIP, zůstávali dosud na jednotce intenzivní péče nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Otevřením nové jednotky se tak uvolní lůžková místa pro akutní stavy. V  delším časovém horizontu připravujeme ještě vybudování pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), které na péči nové jednotky navazuje,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig.

Jednotka NIP je vybavena i nově zakoupeným přístrojovým vybavením v hodnotě 4,7 milionu korun z prostředků nemocnice. Jedná se o elektricky polohovatelná resuscitační lůžka, plicní ventilátory, monitory životních funkcí, infuzní a odsávací techniku, defibrilátor atd. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o přístroje zajišťující nebo monitorující životní funkce pacientů, byl v rámci stavebních prací do prostor oddělení nainstalován i bateriový náhradní zdroj elektrického napětí.

Rekonstrukce prostor, ve kterých je umístěna zcela nová jednotka, byla hrazena z Fondu pro rozvoj nemocnice. Pravidelně do něj přispíváme a aktuálně je vněmtéměř 518 milionů korun. Určitě se jedná o takovou částku, která nám umožní postupně vylepšovat naši nemocnici tak, aby z ní vznikla moderní zdravotnická instituce evropského formátu,“ dodal náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví Zbyněk Pražák.

Hlavním cílem NIP je postupné a bezpečné odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a přeložení na oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče, případně propuštění do domácí péče.