Výzva k podání nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Vyhlašovatel:

Vyhlašuje ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A, 728 80  Ostrava-Moravská Ostrava

„Pronájem prostor pro bistro“

Předmětem soutěže je pronájem prostor pro provozování bistra v přízemí budovy provozu stravování na parcele 2510/13 o výměře 310,94 m2.
Smlouva o zajištění služby včetně nájmu prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájem bude sjednán s účinností nejdříve od 1.7.2019 a možností zahájit činnost až po tomto datu.

Lhůta pro podání listinných nabídek končí dne 24.4.2019  v 11:00 hodin.

 

Dokumentace ke stažení v zip formátu : Pronajem_bistra.zip