B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště

Oddělení Klinické biochemie je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve  zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

 

27. ledna 2015 splnilo oddělení Klinické biochemie podmínky pro získání Auditu II NASKL pro odbornost 801 – klinická biochemie.

 

Číslo osvědčení: DAA-088-2014-0304-801

 

Vydáno dne:                       27.1.2015

 

Platnost tohoto osvědčení je dva roky od data vydání.

 

V listopadu 2016 proběhla v Městské nemocnici Ostrava reakreditaci SAK (Spojená akreditační komise), ve které nemocnice uspěla a certifikát kvality byl prodloužen na další tři roky.

 

 

 

Zpět na Abecední seznam biochemických vyšetření

Zpět na Titulní stranu LP

 

Klinická biochemie, Městská nemocnice Ostrava, p. o

  Laboratorní příručka

   www.mnof.cz

Vytvořeno pomocí programu SLP