Laboratorní příručka KB MN Ostrava, p. o. - verze Leden 2019

Potní test
Laboratoř dodá plastovou váženku s filtračním papírem.

Materiál: Pot

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 mmol/lProvádíme:
Dostupnost rutinní: Jen po předchozí domluvě
Odezva rutinní V den doručení (odpoledne)
Poznámka:
Ke stimulaci tvorby potu se používá pilokarpinová iontoforéza, při níž se využívá stejnosměrného proudu o intenzitě 4 mA. Pomocí tohoto proudu pronikne pilokarpin kůží k potním žlázám, kde stimuluje pocení. Pot se získává po ukončení iontoforézy v místě pozitivní elektrody (anody). Pilokarpinová iontoforéza se provádí na ambulanci dětského oddělení. Laboratoř OKB připraví pro odběr potu plastovou váženku uzavřenou zátkou, váženka obsahuje kotouček filtračního papíru vložený pinzetou, nikoliv prsty. Takto připravená váženka se zváží na analytických vahách (vysokoškolák), zaznamená se hmotnost M1. Ihned po provedení pilokarpinové stimulace a po odběru potu do filtračního papíru (manipulace s pinzetou, nedotýkat se filtračního papíru prsty !!) se váženka doručí zpět do laboratoře OKB (váženka musí být dokonale utěsněna zátkou) a opět se zváží, získá se hmotnost M2. Rozdíl mezi hmotností váženky M2 a M1 představuje množství potu získané pocením. Na váženku se nelepí žádné štítky, nepopisuje se fixem, sahá se na ni prsty co nejméně !!
Pro cystickou fibrózu svědčí hodnoty nad 70 mmol/l. Hodnoty 50 - 70 mmol/l nejsou diagnostické.
Klinická biochemie, Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Laboratorní příručka - verze Leden 2019
Platnost od: 18. 1. 2019
www.mnof.cz


Vytvořeno pomocí programu SLP