Městská nemocnice Ostrava, p. o.   Klinická biochemie

 

Laboratorní příručka

OBSAH

 LP B-01 Identifikace laboratoře KB MNO

 LP B-02 Základní informace o laboratoři KB

 LP B-03 Zaměření laboratoře KB MNO

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP B-05 Organizace laboratoře, provoz

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb KB MNO

 LP B-07-1 Nabízené služby KB  - statim

 LP B-07-3 Nabízené služby KB - funkční testy

 LP B-07-4 Nabízené služby KB - veterináři

 LP C-01 Manuál pro odběry vzorků - základní informace

 LP C-02 Žádanky (požadavkové listy)

 LP C-03 Požadavky na vyšetření STATIM

 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku

 LP C-08 Odběr vzorků -  pokyny

 LP C-09 Doporučené množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilïta

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

 LP C-14 Likvidace použitých materiálů

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorků

 LP D-04 Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi

 LP E-01 Hlášení kritických výsledků

 LP E-02 Formy vydávání výsledků

 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 LP E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku

 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-09 Způsob řešení stížností

 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 LP G-09 Pokyny pro odběr žilní krve

 LP G-10 Pokyny pro odběr kapilární krve

 

Abecední seznam všech biochemických vyšetření

 

Seznam vyšetření prováděných v režimu STATIM

 

 

 

 

 

Klinická biochemie, Městská nemocnice Ostrava, p. o

  Laboratorní příručka - verze Září 2016

  Platnost od: 2.1. 2017

  www.mnof.cz

Vytvořeno pomocí programu SLP