Kontakt

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

T +420 596 191 111
+420 556 541 111
E mnof@mnof.cz
Typ datové schránky: právnická osoba
ID datové schránky: r45ztzu
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo běžného účtu: 374027793/0300
Číslo darovacího účtu: 374028083/0300
Registrace: č. j. MSK/145593/2014 v platném znění

Lékařská pohotovostní službu (dospělí, děti, zubní)

T +420 596 191 111
+420 731 446 690

Dispečink sanitní dopravy

T +420 596 618 853
+420 731 446 690