Anesteziologie a resuscitace (ARO)

Resuscitační oddělení má devět lůžek a splňuje veškerá kritéria pro vysoce specializovanou péči o pacienty v kritických stavech, tj. se selháváním vitálních funkcí a orgánových systémů.
Poskytuje resuscitační a intenzivní péči kriticky nemocným pacientům, bez ohledu na vyvolávající příčinu. V širokém spektru pacientů dominují nemocní po velkých chirurgických výkonech, pacienti po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci zejména pro návaznost na hyperbarickou komoru, dále pacienti se srdečním selháním, respiračním selháním jakož i pacienti s postižením centrálního nervového systému.
Přístrojové vybavení je na špičkové úrovni a poskytuje vysoký komfort jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Platí to zejména o monitorovací technice sledující životní funkce pacientů.

Léčba je prováděna po celých 24 hodin vysoce erudovanými lékaři a sestrami, má týmový charakter a odpovídá současným standardům. Diagnostická činnost je podporována špičkově vybaveným radiodiagnostickým centrem, které je součástí nemocnice. Zabezpečujeme konziliární činnost dostupnou po celých 24 hodin.
Každoročně je zde hospitalizováno víc než 300 pacientů v ohrožení života. Personál zajišťuje neodkladnou resuscitaci a její výuku v celé nemocnici, dále zajišťujeme na požádání vnitronemocniční transport kriticky nemocných ventilovaných pacientů z ostatních JIP, jakož i dohled v průběhu diagnostických a léčebných výkonů.

Návštěvní hodiny pro rodiny pacientů: každý všední, víkendový i sváteční den od 15:00 do 16:00 hodin.
Informace o zdravotním stavu pacientů podává oddílenský lékař nebo přímo primář oddělení, případně jeho zástupce v kontextu s platnou legislativou.
Oddělení Anesteziologie a resuscitace (ARO) se nachází v pavilonu E4.

Fotogalerie