Anestezie

Je zajišťována pomocí moderních přístrojů, přičemž při výběru typu anestezie je respektováno i přání pacienta.

Je prováděna na operačních sálech Chirurgie (4 sály), Ortopedie (2 sály), Urologie (2 sály), Neurochirurgie (1 sál), Porodnicko-gynekologického oddělení (2 sály), Otorinolaryngologie (1 sál) a oddělení Oftalmologie (1sál).

Dále na pracovišti Radiologie a zobrazovacích metod u vyšetření magnetickou rezonancí, CT a při nejrůznějších angioinvazivních metodách, například na endoskopickém pracovišti Interny.

Ročně je provedeno přibližně 9000 anestezíí.

Během operačního výkonu o pacienta pečuje anesteziologický tým skládající se z anesteziologa a anesteziologické sestry.

Anestezie u ambulantních výkonů je vedena tak, aby pacient po provedení výkonu byl schopen bezpečně ve stejný den odejít z nemocnice.

Rodičkám je poskytována dle přání epidurální analgezie k porodu, samozřejmě v době ÚPS dle vytíženosti sloužícího anesteziologa (prakticky 24 h).

Podrobnější informace o anestezii jsou součástí formuláře: Informovaný souhlas pacienta, který obdrží pacient při objednání operačního výkonu, nejpozději při nástupu k hospitalizaci před operačním výkonem.