Pro pacienty

Formulář pro informovaný souhlas pacienta s anestezíí spolu se základním poučením a možnostech výběru v jednotlivých typech anestezie dostane pacient k dispozici nejpozději při přijmu do nemocnice před operačním výkonem. Na požádání je možné jej obdržet i dříve, tj. při objednání na plánovaný výkon.

Při nástupu k hospitalizaci je nutné, aby měl pacient u sebe výsledek interního předoperačního vyšetření, popřípadě navíc vyjádření jiného specialisty, u kterého byl naposledy sledován (kardiolog, diabetolog, pneumolog, alegrolog atd.)

Žádáme pacienty, kteří přicházejí k plánovaným výkonům, aby si formulář pozorně přečetli a vyplnili dotazníkovou část čitelně.

Případné dotazy směřujte k ošetřujícímu lékaři nebo anesteziologovi.

Nezapomeňte prosím na eventuelní předchozí komplikace při podávání anestezie, alergické projevy po podání léků, pooperační zvracení atd.