Centrální příjem s Emergency

Jedná se o moderní pracoviště, které bylo otevřeno v lednu, emergency pak od poloviny února r. 2004. Centrální příjem s emergency (CPE) je samostatné pracoviště s úzkou návazností na ostatní obory nemocnice, které se nachází v přízemí centrální části historické budovy nemocnice. Svými křídly je napojeno z jedné strany na lůžkové části a ambulance Interny, z druhé strany na oddělení Chirurgie a úrazová chirurgie, Ortopedie a Urologie.

Oddělení slouží zejména pacientům, kteří přicházejí, anebo jsou záchrannou službou přivezeni pro akutně vzniklé onemocnění, anebo úraz a jsou dispečerským stanovištěm tříděni dle povahy postižení do jednotlivých sektorů CPE (interně neurologický, chirurgický, traumatologický). Zde se pacientů ujímá erudovaný personál dané odbornosti, který provádí diagnostiku, terapii a navrhuje další optimální řešení.

Součástí oddělení je emergentní hala, která slouží pro pacienty s akutním postižením, které je bezprostředně ohrožuje na zdraví, či životě a rychlý zásah multidisciplinárního týmu zdravotnického personálu je neodkladný. Emergency je příslušně vybaveno jak personálně, tak technicky k plynulému přechodu akutního pacienta z přednemocniční péče, zprostředkované zejména výjezdovými skupinami záchranné služby, do nemocniční péče, diagnostickému a terapeutickému procesu, který má mnohdy charakter intenzivní až resuscitační péče. Po stanovení diagnózy a stabilizaci funkcí pacienta je zajištěný pacient předán cílovému oddělení.

CPE se nachází v přízemí pavilonu E2.