Spektrum péče

Emergency:

Příjem pacientů se selháním nebo hrozícím selháním životních funkcí. Jejich vyšetření, diagnostika a základní stabilizace stavu se směrováním na cílové oddělení nemocnice.

Ve spolupráci s konziliáři specializovaných oborů provádíme základní vyšetření anesteziologické, interní, kardiologické, neurologické, neurochirurgické, metabolické. V rámci akutního ošetření u vážných stavů konziliárně vyšetřujeme i těžké stavy oční, ORL, event. kožní.

Přijímáme a zajišťujeme pacienty s akutní otravou kysličníkem uhelnatým před léčbou v hyperbarické komoře.

Provádíme ošetření všech těžších úrazových stavů. Vyšetření rtg., diagnostika, krytí, event. otevřené rány a podání antibiotik.

Příjem, vyšetření a ošetření pacientů s akutním koronárním syndromem, cévní mozkové příhody ischemické i hemoragické s diagnostikou na počítačové tomografii. V indikovaných případech provádíme ve spolupráci s neurologem akutní celkovou trombolýzu dle iktového programu.

Zajišťujeme žilní přístup periferního i centrálního řečiště.

Vyšetření, diagnostika a ošetření pacientů s krvácením do zažívacího traktu.

Laboratorní odběry, EKG, neinvazivní stimulace srdečního rytmu, umělou plicní ventilaci, podporu krevního oběhu farmakologicky, zajištění dýchacích cest, drenáž hrudníku, kardiopulmonální resuscitaci, toaletu dýchacích cest, pulsní symetrii, katetrizaci močového měchýře.

V rámci stabilizace stavu farmakologická aplikace: nitrožilní, intramuskulární, subkutánní.

Provádíme chlazení pacientů po resuscitaci nebo zahřívání podchlazených vyhřívanou přikrývkou a teplými infuzemi.

Ošetření všech druhů otrav se základní eliminací toxinů, případně s podáním antidota.

Interní ambulance:

Vyšetření, diagnostika a základní léčba u všech interních onemocnění se směrováním na cílové pracoviště. Jsou zde ošetřováni pacienti např. s onemocněním srdečním, cévním, zažívacího ústrojí, nemocemi jater, žláz s vnitřní sekrecí, cukrovkou, onemocněním dýchacích cest, běžnými infekčními onemocněními apod.

Zajištění žilní linky, odběr krve, EKG, RTG, CT, sonografie.

Chirurgická ambulance:

Vyšetření, diagnostika a základní léčba všech chirurgických onemocnění, např. náhlé příhody břišní, bolesti břicha, hnisavé procesy, krvácení z konečníku, hemeroidy, cysty, abscesy apod.

Zajištění žilní linky, odběr krve pro laboratorní vyšetření, RTG, CT, sonografie, rektoskopie.

Úrazová ambulance:

Vyšetření, diagnostika a ošetření všech úrazových stavů, např. otevřená a uzavřená poranění, zlomeniny, vykloubení podvrtnutí, zhmoždění, poranění hlavy, páteře, pánve, břicha, končetin, hrudníku apod.

Zajištění žilní linky, laboratorní odběry, ošetření rány, šití rány, sádrové fixace, ošetření otevřených, imobilizace ortézou poranění, repozice končetin, RTG, sonografie, CT, laboratorní odběry.