Bezpečnostní opatření

Hyperbarická komora je zdravotnickým prostředkem typu II b dle zákona č. 346/2003 Sb. i dle příslušné direktivy 93.42 CE.
Oheň je zásadním rizikem a nebezpečím při provozu v HBO. Musí být přijata všechna nezbytná preventivní opatření k vyloučení požáru.

Komora musí být vyrobena z nehořlavého materiálu. Pacienti a ošetřující personál má zakázáno nosit do komory hořlavé předměty, noviny, veškeré zdroje jiskření – zápalky, zapalovače, topná tělesa, elektronická zařízení, rádiové přijímače, mobilní telefony, dálková ovládání, všechny druhy baterií apod.

Speciální nároky jsou kladeny na užití prostředků povrchové desinfekce.

Je zakázáno užití mastí, krémů, sprejů, těkavých látek, alkoholu, je doporučeno oblečení bavlněné, zákaz syntetických materiálů (statická elektřina). Zvýšená kontrola atmosféry komory zejména ve vztahu ke koncentraci 02 -maximálně 23-23,5% dle většiny odborných společností v Evropě i ve světě.

Pacienti podepisují informovaný souhlas s léčbou a seznámení s bezpečnostními pokyny včetně forensního dopadu jejich porušení.

V současné době jsou k dispozici doporučující normy EU, týkající se provozování hyperbaroxie – EN 14931(viz výše) a European Code of Good Practice for Hyperbaric Medicine.