Co může pacient při léčbě pociťovat?

Na počátku kompresní fáze pacienti pociťují tlak v uších, podobně jako v letadle při vzestupu či sestupu. Dochází k tomu proto, že prostor v dutině středoušní za bubínkem se smršťuje při vzestupu tlaku a naopak expanduje při poklesu tlaku. Aby nedošlo k ruptuře bubínku při těchto tlakových změnách, je nutno vyrovnat tlakový gradient prouděním vzduchu z nosohltanu skrz Eustachovu trubici. Někdy je třeba, aby si pacient pomohl polykáním či otevřením úst a pohyby čelistí.

Na některých pracovištích se rutinně užívá nosních kapek k dekongesci sliznice nosohltanu. V případě, že pacient není schopen tlakový gradient vyrovnat ani po aplikaci nosních kapek, pociťuje silné bolesti v uchu a terapii je nutno přerušit, protože hrozí ruptura bubínku. Příčinou je zpravidla zánět s otokem sliznice v oblasti nosohltanu. Tato komplikace se vyskytuje v našem souboru pacientů asi ve 3% případů. Řešením je odložení terapie na pár dnů a doléčení zánětu.

Pokud je léčba v hyperbaroxii absolutně indikovaná a nelze ji odložit, je nutno provést oboustrannou paracentézu- otvor do bubínku otorinolaryngologickým specialistou.

Na počátku léčby při zvýšení tlaku dochází k zahřátí vzduchu a ke zvýšení relativní vlhkosti. Při poklesu tlaku na konci terapie naopak dochází k poklesu tlaku, k výraznému ochlazení a dosažení tzv. rosného bodu, zamlžení prostředí a vysrážení vodních par. Tyto změny jsou způsobeny fyzikálními zákony, jsou tudíž pouze zčásti ovlivnitelné klimatizací a ohříváním.