Novinky, aktuality


XXI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNYMEZINÁRODNÍ WORKSHOP HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH IV. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY


Volby do výkonného výboru OS ČSHLM v roce 2010

Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým

Doporučené postupy Odborné společnosti ČSHLM

Modernizace Centra hyperbarické medicíny Ostrava

Dne 1.4.2008 byl slavnostně otevřen provoz Centra hyperbarické medicíny po rozsáhlé modernizaci bezpečnostním, technologickým a přístrojovým vybavením.
Dokument Modernizace Centra hyperbarické medicíny MNO

Nová hyperbarická komora v NZZ AHO Most

Dne 18.7.2008 byla zprovozněna nová hyperbarická komora v NZZ AHO Most. Jedná se o 8 místnou komoru Haux.
Současně je k odporodeji staré zařízení DK-2 i s 2 vodokružnými kompresory.

Nová úhradová vyhláška

27.12.2007 byla vydána nová úhradová vyhláška č. 331/2007 s platností od 1.1. 2008, která se týká rozsahu indikací a úhrady z veřejného pojištění.
Je zcela zrušen kód 78 840 a platí nové kódy 78841, 78843 a 78845.

Seznam zdravotních výkonů

Seznam zdravotních výkonů

Jednání výboru ČSHLM:

Kurz IPVZ

www.ipvz.cz

Nová evropská norma EN 14931

Od 1.7. 2006 je v platnosti nová evropská norma, týkající se zejména bezpečnostních prvků a parametrů hyperbarických komor. Je plně závazná pro výrobce nových zařízení, avšak odborné společnosti ECHM i EUBS velmi důrazně doporučují přiblížení se jejím parametrům i pro stávající evropská pracoviště.