Odborné společnosti, orgány, evropská doporučení, normy, …

Pouze v několika evropských zemích platí legislativní pravidla a nařízení, týkající se provozu hyperbarických komor, především s ohledem na technické a bezpečnostní aspekty, dále předpisy upravující personální požadavky s ohledem na minimální vzdělání, trénink a průběh léčebného procesu u chronických i akutních pacientů.

V polovině roku 2004 byl zveřejněn celoevropský protokol s názvem European Code of Good Practice, na kterém se podíleli odborníci z mnoha zemí. Měl by být doporučujícím referenčním dokumentem pro evropské země s ohledem na léčebná doporučení, regulace a standardy v hyperbarické medicíně.

V České republice dosud nebyla přijata legislativa upravující tuto činnost. V roce 2004 na základě přijetí zákona č. 095/2004 Sb. se hyperbarická medicína stala samostatným medicínským a výukovým oborem. Z tohoto důvodu byla koncem roku 2004 ukončena činnost občanského sdružení Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně a byla založena odborná společnost s názvem Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny (dále ČSHLM). Tato přebírá veškeré kompetence a odpovědnost za rozvoj oboru. Cílem je dokončení dohodovacího řízení s VZP stran změny indikačního seznamu, bodového hodnocení výkonů, vypracování vzdělávacího a akreditačního systému, napojení na vědecké a výzkumné programy v zahraničí. V souladu s koncepcí oboru je cílem vybudování hyperbarických center (vícemístných komor) v současných fakultních nemocnicích s napojením na komplement ARO/JIP, zvýšený důraz bude kladen na potápěčskou problematiku (spolupráce s jednotlivými potápěčskými svazy, legislativa, systém péče, prevence a kontrol profesionálních i amatérských potápěčů).

Česká republika

ČSHLM
Česká společnost pro léčbu rány
Strany potápěčské
Svaz potápěčů České republiky

Evropa

USA

Kanada

Austrálie a Oceánie