Organizace a provoz na našem pracovišti

Naše zařízení se skládá z velké vícemístné tlakové komory vyrobené z oceli o celkové hmotnosti padesát tun a zařízení pro přípravu a skladování medicinálního vzduchu. Objem hlavní komory je 45 metrů krychlových a předkomory dalších 20 metrů krychlových a umožňuje pohodlný pobyt současně až deseti 10 pacientů. Je vybaveno třemi velkými okny z akrylátu, pohodlnými a ergonomickými křesly s možností jejich rychlé výměny za lůžka či lehátka, tekoucí vodou, klimatizační a ventilační jednotkou, kamerovým systémem, komunikačním systémem, přenosem obrazu a zvuku na stanoviště obsluhy, řídícím počítačovým systémem, certifikovaným automatickým hasicím systémem, dýchacími jednotkami a certifikovanou zdravotnickou technikou- umělým plicním ventilátorem, pacientským modulárním monitorovacím zařízením, lineárním dávkovačem apod.

Od zahájení provozu v roce 1965 dosud bylo ošetřeno více než 16 tisíc pacientů, kterým bylo aplikováno celkově přes 180 000 léčebných expozic. Léčbu v našem centru lze absolvovat ambulantně nebo za hospitalizace. Pacienty lze k léčbě převážet i z okolních nemocnic, pokud stav pacienta umožňuje opakované transporty. Léčbu indikuje specialista příslušného oboru po telefonické konzultaci s lékařem Centra hyperbarické medicíny po zvážení vhodnosti terapie a případném vyloučení kontraindikací k léčbě. Vyžadujeme provedení ORL vyšetření a dle okolností i další vyšetření, např. interní, kardiologické, spirometrii, RTG hrudníku či obličejových dutin.

Léčba probíhá 1x denně, průměrná léčebná jednotka v hyperbarické komoře trvá celkově 120 minut. U vybraných stavů může léčba probíhat 2x denně. Celková délka trvání léčby resp. určení celkového počtu léčebných expozic závisí na indikaci, celkovém stavu pacienta a na průběhu léčby. Jeho určení je v kompetenci lékaře hyperbarického centra, zpravidla na základě spolupráce a vzájemné komunikace s indikujícím odborným lékařem či ošetřujícím lékařem u pacientů hospitalizovaných. Léčba se skládá ze tří částí:

  1. komprese, při které je hyperbarická komora natlakována na příslušný léčebný tlak, zpravidla 2,5 ATA( 250 kPa, 15 metrů vodního sloupce)
  2. isokomprese, při které si pacienti vdechují kyslík
  3. dekomprese, při které je tlak v komoře postupně snížen až na úroveň běžného okolního tlaku

Je vhodné zdůraznit, že pacienty během léčby v komoře doprovází ošetřující zdravotnický personál s erudicí v ošetřování všech skupin pacientů včetně kriticky nemocných pacientů. Tento postup odpovídá evropskému doporučení pro léčbu HBO, tzv. Kodexu správné praxe (European Code of Good Practice)-viz část odborné společnosti, orgány, evropská doporučení. Pacienti se před léčbou obléknou do pohodlného oděvu z bavlněné látky (neměl by se používat materiál, při jehož užívání vzniká výboj statické elektřiny), který jim bude bezplatně zapůjčen. Pacienti jsou poučeni o zákazu umístění a nošení různých předmětů dovnitř komory a současně podepisují informovaný souhlas. Personál komory pacienty poučí, jakým způsobem vyrovnávat tlaky ve středouší a používat dýchací zařízení a pomůže jim nasadit a utěsnit obličejovou masku.

Provoz je jednosměnný, počet expozic v průběhu dne závisí na aktuálním počtu pacientů. Ordinační a provozní doba je uvedena v části Ambulance. Provoz v rámci ústavní pohotovostní služby je realizován formou telefonické příslužby od 15.30-7.00 ve všedních dnech a 24 hodin během víkendových dnů. Vzhledem k ekonomickým a personálním aspektům je terapie v tomto obdobírealizována pouze v urgentních indikacích, zpravidla u diagnóz jako je těžká intoxikace oxidem uhelnatým, dekompresní choroba, vzduchová embolie, těžké nekrotizující infekce měkkých tkání apod.