Seznam indikovaných diagnóz

Evropa:

Následující seznam je celoevropským konsensem , je podložen vědeckými důkazy a byl schválenEUBS (European Underwater and Baromedical Society) a ECHM (European Committee for Hyperbaric Medicine):

Emergentní stavy, vyžadující případně intenzívní péči:

 1. vzduchová nebo plynová embolie
 2. dekompresní choroba
 3. otrava oxidem uhelnatým
 4. klostridiová myonekróza (plynatá sněť)
 5. ostatní agresívně se chovající infekce – zejména nekrotizující infekce měkkých tkání, nekrotizující fasciitidy vč. Fournierovy gangraeny
 6. drtivá poranění (crush injury), těžké akutní traumatické ischémie měkkých tkání, compartment syndrom
 7. popáleniny
 8. náhlá hluchota
 9. těžké anemie krvácivé etiologie
 10. časná fáze oběšení

Chronické stavy:

 1. ischémické štěpy a laloky
 2. refrakterní osteomyelitida
 3. radiační poškození kostí a měkkých tkání
 4. problematické a obtížně se hojící rány

Indikační seznam

USA:

UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) řadí mezi schválené indikace:

 1. vzduchová a plynová embolie
 2. intoxikace oxidem uhelnatým a intoxikace CO, intoxikace kyanidy
 3. klostridiová myozitida a myonekróza
 4. poranění s rozdrcením tkáně (crush injury), kompartmentový syndrom, těžké akutní traumatické ischémie měkkých tkání
 5. dekompresní choroba
 6. urychlení hojení vybraných „problémových“ ran
 7. výjimečné krevní ztráty
 8. intrakraniální absces
 9. nekrotizující infekce měkkých tkání
 10. refrakterní osteomyelitida
 11. radionekróza kostí i měkkých tkání
 12. ohrožené hojení přenosů kůže a měkkých tkání
 13. popáleniny
 14. aktinomykóza

indikace neschválené neboli „off-label“:

 1. akutní ischémická CMP
 2. kraniocerebrální poranění s mozkovým otokem
 3. hojení zlomenin, přenosy kostí
 4. meningitidy
 5. roztroušená skleróza
 6. pyoderma gangraenosum
 7. pseudomembranózní kolitida
 8. akutní retinální nedokrvení
 9. vybrané rezistentní mykózy – mukormykóza, invazivní aspergilóza
 10. chronická sepse a intraabdominální abscesy
 11. úrazy páteře a míchy (kontuze míchy)

Seznam indikací uznávaný odbornou společností American College of Hyperbaric Medicine (ACHM) a pojišťovnickým systémem Medicare:

 1. akutní intoxikace oxidem uhelnatým
 2. popáleniny
 3. dekompresní choroba a plynová embolie
 4. klostridiová myozitida a myonekróza
 5. akutní traumatická periferní ischémie
 6. poranění s rozdrcením tkáně, kompartmentový syndrom
 7. nekrotizující bakteriální infekce měkkých tkání
 8. akutní periferní ulcerace při kritických ischémiích
 9. ohrožené kožní transplantáty
 10. chronická refrakterní osteomyelitida
 11. osteoradionekróza
 12. radionekróza měkkých tkání
 13. intoxikace kyanidy
 14. aktinomykóza
 15. diabetické rány a defekty
 16. nehojící se kožní defekty při žilní nedostatečnosti v situaci, kdy selhala veškerá ostatní léčba
 17. nehojící se a infikované dekubity s osteomyelitidou
 18. kožní defekty při tepenné nedostatečnosti nehojící se ani po provedené rekonstrukční tepenné operaci

Česká republika:

Skupina diagnóz hrazená bez frekvenčního omezení