Chirurgie a úrazová chirurgie

Chirurgie a úrazová chirurgie zajišťuje komplexní péči o pacienty s chirurgickými onemocnění a o pacienty s úrazy. Tým lékařů a sester poskytuje kvalifikovanou péči pro 71 standardních lůžek a 12 lůžek intenzivní péče, celkem 83 lůžek. Ročně provádíme více než 3000 operací na 4 operačních sálech za použití nejmodernější techniky.

Ročně poskytujeme na chirurgické a úrazové ambulanci péči více než 60 000 nemocným. Zajišťujeme péči na následujících nástavbových ambulancích: koloproktologické, mamologické, úrazové, cévní a gastroenterochirurgické.

Naše pracoviště je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR v oblasti vzdělávání. Aktivně se podílíme na zvyšování odbornosti sester a studentů lékařských fakult.

Chirurgie

Poskytujeme komplexní péči o chirurgické pacienty. Především jde o pacienty s onemocněním gastrointestinálního traktu. Úzce spolupracujeme s gastroenterologickým centrem naší nemocnice. Stoupá počet ošetřených pacientů se zhoubnými nádory, o které se staráme ve spolupráci s onkology.

Úrazová chirurgie

Poskytujeme komplexní péči o poraněné pacienty s dutinovými poraněními a o pacienty s končetinovými poraněními. Ošetřujeme pacienty jak s monotraumaty, tak se sdruženými poraněními a polytraumaty. Počet těchto pacientů neustále stoupá.

Cévní chirurgie

Tým cévních specialistů v návaznosti na diagnostický komplement provádí celé spektrum operací jako jsou bypassové operace pro ischemickou chorobu dolních končetin (aortobifemorální bypass a periferní bypassy) včetně náročných akutních operací pro aneurysma břišní aorty. Součástí jsou zákroky na sympatickém nervovém systému, který se podílí na regulaci cévního zásobení končetin. Rovněž provádíme zákroky na cévních větvích aortálního oblouku, především na aa. carotides při stenozách způsobujících zhoršení prokrvení CNS, které se v případě pokročilého onemocnění projeví v různém stupni jako ischemické cévní mozkové příhody. Rutinní součástí jsou rovněž operace křečových žil a příprava cévního řečiště k dialýze pacientů.

Endokrinologická chirurgie

V této oblasti se věnujeme především operacím na štítné žláze a příštítných tělískách. Úzce spolupracujeme s řadou endokrinologů.

Minimálně invazivní chirurgie

Tato technika se etablovala za krátkou dobu a uplatňuje se v téměř všech subspecializacích chirurgie. Provádíme jak plánované, tak akutní minimálně invazivní operace. K nejběžnějším patří operace žlučníku, tříselné kýly a slepého střeva. Rovněž se specializujeme na antirefluxní operace při gastroesofageálním refluxu. Významnou součástí jsou rovněž operace na střevech při maligních onemocněních. Provádíme výkony na sympatickém nervovém systému. Spektrum minimálně invazívních operací se neustále rozšiřuje. Umožňuje nám to rovněž technické zázemí včetně 3 laparoskopických věží a 2 harmonických skalpelů.