Spektrum péče

Pracoviště zajišťuje komplexní péči pro pacienty převážně dospělého věku, výjimkou nejsou ani děti od dvou let 2 let, které jsou převážně hospitalizovány na pracovišti Dětského lékařství, na našem oddělení je jim poskytnuta operační péče.

Kapacita pracoviště je 71 lůžek standardních a 12 lůžek intenzivní péče, celkem 83 lůžek.

Jednotka intenzivní péče aseptická

Je vybavena 8 resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími přístroji a přistroji pro umělou plicní ventilaci.

Péče je zaměřena na:

 • léčbu život ohrožujících stavů
 • monitorování životně důležitých funkcí
 • léčbu poruch životně důležitých funkcí
 • intenzivní péči u pacientů po rozsáhlých chirurgických operacích

Jednotka intenzivní péče septická

Je vybavena 4 resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími přístroji a přístroji pro umělou plicní ventilaci.

Na této jednotce jsou hospitalizováni pacienti z Ostravy i pacienti z různých regionů, u kterých je indikována léčba v hyperbarické komoře pro nejrůznější septické komplikace (např. „diabetickou nohou“).

Péče je zaměřena na:

 • léčbu septických komplikací
 • léčbu život ohrožujících stavů
 • monitorování životně důležitých funkcí
 • léčbu poruch životně důležitých funkcí
 • intenzivní péči u pacientů po rozsáhlých chirurgických operacích

Chirurgická – traumatologická stanice C

Má kapacitu 25 lůžek. Traumatologická péče je zaměřena na diagnostiku, konzervativní nebo operační léčbu pacientů s úrazovým poraněním hlavy, krku, horních a dolních končetin, pánve, páteře a hrudníku.

Chirurgická stanice D

Má kapacitu 27 lůžek. Péče je zaměřena na diagnostiku a léčbu chirurgických, onkologicko-chirurgických, cévních, mammologických a endokrinologických onemocnění.

Chirurgická stanice E

Má kapacitu 19 lůžek. Je stanicí septickou, zaměřenou na diagnostiku a léčbu chirurgických onemocnění a jejich septických komplikací, zejména na problematiku diabetických komplikací, pooperačních septických komplikací. Hlavním zaměřením je péče o pacienty s komplikacemi diabetu tzv. „diabetická noha“. Významná je v léčbě septických komplikací spolupráce s pracovištěm

Spektrum operačních výkonů:

Traumatologie:

 • osteosynthesy horních i dolních končetin
 • zavřené repozice zlomenin horních i dolních končetin
 • fixace zlomenin pánve
 • osteosynthesa malých kostí – ruka, noha

Miniinvazivní chirurgie:

 • laparoskopická operace žlučníku
 • laparoskopická operace tříselných kýl
 • laparoskopická operace slepého střeva
 • laparoskopická operace pro refluxní nemoc jícnu
 • laparoskopická operace pro obezitu
 • laparoskopická operace na slezině
 • laparoskopicko-asistované operace na tenkém i tlustém střevě a konečníku pro nezhoubná i zhoubná onemocnění

Všeobecná chirurgie:

 • operace na žlučníku a žlučových cestách
 • operace kýl – tříselná, pupeční, v jizvě, ventrální
 • operace slepého střeva
 • operace na žaludku
 • operace tenkého i tlustého střeva a konečníku pro nezhoubná i zhoubná onemocnění
 • operace pro akutní záněty slinivky břišní
 • operace na slezině

Cévní chirurgie:

 • embolektomie a trombectomie
 • cévní rekonstrukční výkony – periferní bypassy i aortobi-aortofemorální bypassy
 • cévní výkony pro akutní stavy- řešení disekcí a ruptur výdutí břišní aorty
 • cévní výkony pro komplikace jiných intervenčních výkonů na cévním řečišti

Mammologie:

 • operační výkony pro nezhoubné i zhoubné onemocnění – záchovné i radikální výkony na prsech a lymfatických uzlinách
 • využití detekce Sentinelovy uzliny

Endokrinologie:

 • operace na štítné žláze a příštitných tělíscích