Dětské lékařství

Oddělení bylo otevřeno v roce 1976 jako druhé největší na severní Moravě. V současné době má 68 lůžek a 2 jednotky intenzivní a resuscitační péče. Poskytuje komplexní péči a v řadě oborů také specializované a léčebné výkony, např. v oborech kardiologie, gastroenterologie, nefrologie, alergologie, pneumologie, rehabilitace, endokrinologie aj. (podrobněji odborné ambulance Dětského lékařství MNO). Oddělení Dětského lékařství zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku lékařům i sestrám. Od 15. 1. 2007 je akreditovaným pracovištěm pro dětskou kardiologii. Dále má udělenou akreditaci pro výuku praktické části specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii – Dětská sestra a pak pro praktickou výuku Bazální stimulace. Oddělení je vybaveno špičkovou technikou, která umožňuje řešit i vysoce komplikované a život ohrožující stavy. Jako jedni z prvních v republice jsme zavedli na tomto oddělení hospitalizaci dítěte s matkou. Počet lůžek je však limitován, proto doporučujeme zájem rodiny probrat s pracovníkem příjmové ambulance na telefonním čísle 596 192 619.

Dětské lékařství se nachází v pavilonu B.