Ambulance

Odborné ambulance Dětského oddělení MNO

Vznik prvních odborných ambulancí spadá do počátku 90. let, kdy se začíná projevovat všeobecný trend převést co největší podíl péče o pacienta z lůžkové části do péče ambulantní a do specializovaných poraden.

  • Primářka: MUDr. Alice Nogolová
  • Vrchní sestra: Mgr. Jana Šadibolová
  • Úseková sestra: Mgr. Hana Kokešová

Ambulance dětského lékařství