Jednotka intenzivní péče 1 – kojenci a děti

bartova

staniční sestra
PhDr. Táňa Bártová
T +420 596 192 657


Na naši Jednotku intenzivní péče 1 pro kojence a děti (od jednoho měsíce do osmnácti let) jsou přijímány děti, u kterých došlo nebo dochází k ohrožení života, děti se závažnějším průběhem onemocnění, po operačních výkonech. Povaha onemocnění vyžaduje specializovanou ošetřovatelskou a lékařskou péči, která je poskytována kolektivem vysoce erudovaných, vzdělaných sester a lékařů.

Dítě je nepřetržitě po celých 24 hodin sledováno svou sestrou, lékařem (v pravidelných časových intervalech) i speciální lékařskou technikou.

Protože pro většinu rodičů je lékařská technika neznámá a na první pohled vzbuzuje pocit úzkosti a strachu, je našim úkolem vás s ní i s provozem odděleni seznámit. Veškeré informace získáte z letáčku , který obdržíte po příchodu na oddělení.

Snad jen pro názornost – většina dětí má do žíly (na ruce, noze, eventuelně hlavě) zavedenu velmi tenkou průhlednou hadičku (kanylku), která jej nebolí, ale umožňuje mu dodávat tekutiny a léky! Kanyla je kryta obvazem a vzbuzuje dojem, že dítě má ruku v sádře. Obvaz však brání vytažení kanylky.

Na našem oddělení pracujeme mezinárodně uznávaným konceptem bazální stimulace, kdy vlastní věci, za použití propracovaných metod pozitivně ovlivňují proces uzdravování. Práci konceptem bazální stimulace se snažíme působit nejen na dětské pacienty, ale i na jejich příbuzné.

Koncept bazální stimulace mohou rodiče vnímat už při rozhovoru s ošetřujícím personálem. Sestřička s rodiči rozmlouvá o životě dítěte, jeho návycích, zlozvycích, zvyklostech a handicapech. Na chvíli se spolu s rodinou přenese přímo do rodiny, do doby, kdy dítě bylo zdravé. Rodiče nám poskytují cenné informace. Autobiografická (osobnostní) anamnéza nemocného je nám v další léčbě cenným pomocníkem a průvodcem.

Koncept bazální stimulace využívá přítomnost rodiny u lůžka nemocného. Rodiče mohou u dítěte strávit neomezeně dlouhou dobu a jsou plně začleněni do ošetřovatelské péče. Při veškeré práci s dítětem je velmi důležité podpořit u rodiny naději, že jejich snažení má smysl, i kdyby procento úspěšnosti nebylo tak velké, jak očekáváme. Bližší informace o konceptu Bazální stimulace, o jeho využití, postupech vám podá kolektiv sestřiček. Prosíme proto rodiče, aby svému dítěti přinesli nejmilejší hračku, knížku, pastelky a další pomůcky, které jsou uvedeny jednak v doporučení co dát dítěti do nemocnice a speciální brožůrce pro bazální stimulaci.

Návštěvy

Jako na každém oddělení i u nás můžete své dítě navštěvovat. Návštěvy vzhledem k závažnosti stavu hospitalizovaných děti mají svůj řád. Dítě ihned po přijetí nebo dítě ve velmi vážném stavu lze navštívit kdykoliv, vždy však po dohodě s lékařem. Dítě neklidné a velmi plačtivé, u kterého po návštěvě rodičů dochází ke zhoršení celkového stavu, může mít návštěvy omezeny, ale rodiče jej mohou vidět přes okno, jenž je k tomuto účelu upravené.

U ostatních dětí každodenní návštěvy doporučujeme a umožňujeme, nejlépe v odpoledních hodinách.

Informace o zdravotním stavu

Veškeré informace o zdravotním stavu dítěte vám podá ošetřující lékař dopoledne nejlépe však mezi 9:00 -11:00 hodinou a dále dle svých časových možností ve všední dny do 15 hodin osobně.

V akutních případech a o víkendech vám informace poskytne službu mající lékař.

Prosíme vás, nevyžadujte informace o zdravotním stavu dítěte od sester.