Jednotka intenzivní péče 2 – novorozenci

Zdeňka Plačková, DiS.

staniční sestra
Zdeňka Plačková, DiS.

T +420 596 192 338
F +420 596 192 627
E zdenka.plackova@mnof.cz


Naší nemocnici byl 1. 4. 2014 přidělen status Perinatologického centra intermediární péče, který umožňuje přijímat novorozence od 32. g. t.

Nejčastějšími důvody hospitalizace miminek na našem oddělení jsou:

  • předčasně narození novorozenci
  • novorozenci hypotrofičtí
  • novorozenci s poruchou poporodní adaptace
  • novorozenci s hyperbilirubinémií
  • novorozenci se známkami infekce
  • novorozenci, pokud se o ně maminky nemohou nebo nechtějí starat
  • novorozenci z domu do 28. dne života, u kterých je nutná hospitalizace

Součástí našeho oddělení je jednotka intenzivní péče, která umožňuje hospitalizaci 6 novorozencům. O miminka zde pečuje lékař neonatolog s týmem zkušených pediatrů a dětských sester se specializovanou způsobilostí v oboru intenzivní péče v neonatologii. Miminka jsou uložena dle jejich zdravotního stavu do inkubátoru, na vyhřívací lůžko nebo do postýlky.

Na jednotku intenzivní péče navazují dva pokoje pro miminka, která nejsou hospitalizována s maminkou, nebo pro miminka, u kterých je indikována fototerapie pro léčbu novorozenecké žloutenky.

Další část oddělení tvoří pokoje typu rooming-in. Tyto pokoje máme 4 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové. Jakmile je maminka po porodu propuštěna z péče gynekologů, může být po domluvě s ošetřujícím lékařem novorozence přijata na naše oddělení. Zde je pod vedením dětské sestry edukována v péči o své miminko a učí se mu porozumět. Dostatek pokojů rooming-in nám téměř vždy umožňuje přijetí maminky k novorozenci ihned po jejím propuštění z oddělení šestinedělí.

Péče o novorozence je vedena dle konceptu Bazální stimulace a dle Bobath konceptu, v těchto konceptech je erudována většina sester. Naše oddělení velmi úzce spolupracuje s fyzioterapeutkami, které denně dochází na pokoje rooming-in a seznamují maminky s handlingem novorozence v běžných denních činnostech (při koupání, přebalování, polohování, pokládání a zvedání miminka z postýlky). Cílem této péče je zajistit novorozenci správný vývoj v oblasti motorické, senzorické, emocionální atd.

Na našem oddělení mají maminky během hospitalizace k dispozici dvoufázové odsávačky mateřského mléka, které jim pomohou s nástupem laktace v případě, že své miminko nemohou přikládat ke kojení, nebo pokud ještě miminko není plně kojeno a maminka potřebuje mateřské mléko odsávat.

Návštěvy na oddělení

Dopoledne od 10 do 11 hodin, odpoledne od 15 do 17 hodin, vždy max. 2 osoby

Na jednotce intenzivní péče v době od 10 do 17 hodin, rodiče, prarodiče a sourozenci novorozence starší 10 let

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař rodičům přímo u lůžka miminka. V případě, že je novorozenec přeložen na naše oddělení, získává maminka, která je v naší nemocnici hospitalizovaná na oddělení Gynekologie a porodnictví, informace o svém dítěti prostřednictvím lékaře novorozeneckého oddělení.