Lůžková stanice B – fyziologických novorozenců

hamrusova

staniční sestra
Jana Hamrusová
T +420 596 192 721


Tvoříme sehraný tým, jehož cílem je uspokojovat všestranné potřeby matky a dítěte.

Prostřednictvím MUDr. Zdeňky Liškové jsme v roce 1993 získali titul Baby Friedly Hospital neboli Nemocnice přátelská dětem.

Naše priority:

 • vstřícný přístup k matce a dítěti
 • neustálá osvěta a propagace kojení včetně odstříkávání mateřského mléka
 • zahájení kojení bezprostředně po porodu na porodním sále
 • včasné přikládání k prsu po operativních porodech již po dvou hodinách
 • umožnění kojení matkám přeložených dětí (dle stavu dítěte) na jinou stanici
 • prioritou dětských sester je citová podpora, povzbuzení, empatie

Na naší stanici poskytujeme péči dětem bezprostředně po porodu již na porodním sále, kde provádíme první ošetření novorozence a také přiložení k prsu. Novorozence ošetřuje dětská sestra, při komplikovaném porodu je přítomen vždy pediatr.

Velmi úzce spolupracujeme s oddělením šestinedělí, kde se snažíme ve vzájemné spolupráci pomáhat maminkám v péči o jejich děti, edukujeme maminky o kojení, péči o dítě a následné celkové péči.

Pečujeme také o miminka dočasně odloučená od maminek, umístěná na novorozeneckém boxu, na fototerapii, o děti předčasně narozené do doby jejich převozu na specializované pracoviště. Pečujeme o děti, které jsou plně kojené a doprovázejí maminku se zdravotním problémem do nemocnice. Péči dětem poskytují dětské sestry do doby, než je matka schopna se o dítě sama plně starat. Přesto, že je miminko u sester na novorozeneckém oddělení, podle jeho chuti je nošeno k mamince ke kojení.

Všem novorozencům jsou u nás během hospitalizace provedena základní screeningová vyšetření

 • vyšetření krve pro zjištění poruch metabolismu
 • ultrazvukové vyšetření ledvin
 • vyšetření sluchu
 • ortopedické vyšetření kyčlí
 • vyšetření očí pro zjištění vrozeného šedého zákalu

U narozených dětí sledujeme preventivně novorozeneckou žloutenku pomocí přístroje, který dítě ušetří častého krevního odběru.

Během pobytu Vám poskytneme instruktáž dětským fyzioterapeutem zaměřenou na polohování a šetrné zacházení s miminkem pro jeho správný psychomotorický vývoj.

Na našem oddělení je preferováno výhradně kojení, jelikož tak je dítěti poskytována přirozenou cestou ta nejlepší výživa.

Pro kojící maminky máme zřízenou Poradnu pro kojení pod vedením MUDr. Zdeňky Liškové, která je laktačním poradcem (po telefonické domluvě mohou přijít PO-PÁ 8:00-15:00 hodin). Ve spolupráci s dětskými sestrami poskytujeme konzultace maminkám na základě telefonického kontaktu, tzv. Horké linky kojení.

Sestry poskytují informace a pomoc 24 hodin denně osobně nebo na telefonní lince T +420 596 192 721.

Lékařka poskytuje informace a pomoc PO-PÁ 7:00-15:00 hodin denně osobně nebo na telefonní lince T +420 596 192 719.