Dětský rehabilitační stacionář (DRS)

Od 3. 6. 2019 bude Dětský rehabilitační stacionář z důvodu rekonstrukce objektu přesunut do náhradních prostor.

Ordinační doba
pondělí 07:00 – 15:30
úterý 07:00 – 15:30
středa 07:00 – 15:30
čtvrtek 07:00 – 15:30
pátek 07:00 – 15:30

Kontakt:
Rýparova 51
Ostrava-Zábřeh

Příjmová kancelář – rehabilitace
T +420 596 965 645
M +420 739 204 519

Psychologie a logopedie
M +420 733 788 918
12:00 – 12:30

MUDr. Jana Robenková
primář
T +420 596 965 644
07:00 – 07:30 12:00 – 12:30

Mgr. Darja Waczyńska
vrchní sestra
M +420 603 151 441

Bc. Hana Rudzanová
provozní pracovník
T +420 596 965 643

Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava je detašované pracoviště MNO a zároveň ojedinělým zařízením svého typu na území města a jeho širokého okolí.

Hlavním cílem činnosti stacionáře je zabezpečení jednak včasné diagnostiky a zároveň včasné léčby u dlouhodobě zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Stacionář se zaměřuje především na děti s riziky v raném období, u nichž se dá předpokládat jiný než fyziologický vývoj.

Komplexní rehabilitační léčbu formou denního pobytu nabízí zařízení pro 40 dětí předškolního věku nejrůznějších diagnos. Jedná se převážně o děti s různými formami mozkové obrny, s vrozenými vývojovými vadami, stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu. Těmto pacientům je zajištěna komplexní péče odborníky s využitím všech dostupných léčebných metod s cílem ovlivnit zdravotní stav natolik, aby mohla být zajištěna včasná a kvalitní integrace postižených a jejich rodin do zdravé populace.

Tuto péči poskytuje tým odborníků lékařů – pediatr, rehabilitační lékař, dětský neurolog, ortoped a dále logoped, psycholog. Početná skupina fyzioterapeutů a ergoterapeutů nabízí dětem léčebnou rehabilitaci doplněnou o základní fyzikální procedury. Každému dítěti je poskytnuta požadovaná péče dle individuálního plánu. Tuto péči poskytuje stacionář nejen dětem, ale i jejich rodičům. Důležité zázemí pro děti představuje skupina dětských sester a ošetřovatelek spolu se třemi speciálními pedagogy.

Péče v zařízení je hrazena z části ze zdravotního pojištění a z části z rozpočtu města. Rodiče přispívají na pobyt dětí 125,-Kč na den.